FRI PRESS FÖRLAG

Fri Press för­lag ger ut nyskri­ven svensk poe­si, äld­re kine­sisk och japansk lyrik, beat, haiku-dikt, senryu, hai­ga, roma­ner, novel­ler, histo­ria – och ännu mer.

Generic selectors
Exact mat­ches only 
Search in title 
Search in content 
Post Type Selectors

Bild med Gatuduvan läsande ur sin nya bok på Poesimässan 17 september 2022 och omslaget till den nya boken samt texten Lördag 24 september 13-16 Hökarängens antikvariat RELEASE: 'Alla slagfält blöder i mina ögon – Hispadikter av Gatuduvan, Dom goda djuren kompar

RELEASE

Nu på lör­dag 24 sep­tem­ber 13–16 är det rele­a­se för Gatuduvans nya bok ”Alla slag­fält blö­der i mina ögon” på Hökarängens antikvariat! 

NYTT

Framsidan av boken 'Låt hjärtat tala hjärtats språk' av Eva-Stina Byggmästar

Låt hjärtat tala hjärtats språk
av Eva-Stina Byggmästar

Hennes tidi­ga­re pub­li­ce­ra­de verk har gjort suc­cé och hon har belö­nats med bland annat Frödingpriset, Sveriges Radios Lyrikpris och Bellmanpriset. Den här gång­en leve­re­rar Byggmästar …
LÄS MER »
Framsidan på boken 'Att fågla – att fly – att förbli' av Stefan Albrektsson, som är blått där ett beigefärgat och stiliserat fågelhuvud avtecknar sig

Att fågla, att fly, att förbli
av Stefan Albrektsson

Tonåringen och fält­bi­o­lo­gen Stefan Albrektsson till­bring­a­de ofta dagar och nät­ter i oli­ka fågel­torn omkring sjön Tåkern. Liksom i sin tidi­ga­re dikt­sam­ling Sjöstjärna finns min­ne­na där …
LÄS MER »
Framsidan av boken 'Essäer' av Åke Sandstedt

Essäer
av Åke Sandstedt

Åke Sandstedts essä­er väc­ker essen­ti­el­la frå­gor. Vad får män­ni­skor att uthär­da svå­ra pröv­ning­ar och fort­sät­ta att vil­ja leva? Hur är vi oss själ­va? Går det …
LÄS MER »

HAIKUMAGASINET

Haiku-dik­ter till­sam­mans med bil­der kal­las enligt den japans­ka tra­di­tio­nen för ”Haiga”. Dikterna i Haikumagasinet är skriv­na av både japans­ka mäs­ta­re som lev­de för flera hund­ra …
LÄS MER »

Anarcho Haiku
av Birk Andersson

IN ENGLISH Detta är Birk Anderssons förs­ta dikt­sam­ling på eng­els­ka. Flera av dik­ter­na har över­satts från hans tidi­ga­re böc­ker på svens­ka. Andersson har tidi­ga­re pub­li­ce­rat …
LÄS MER »

Dikter som porträtt
av Andreas Björsten

De senas­te åren har inte varit nådi­ga för poe­ten som 60+ drab­bats av både Coronaviruset och Parkinsons sjuk­dom. Hans dik­ter tar sats i för­änd­ring­ar­na han …
LÄS MER »

Bomben i Röde
av Stefan Thorpenberg

Detta är ett lit­te­rärt expe­ri­ment och en paro­di på den gans­ka utslit­na dec­kar­gen­ren. En gen­re som enligt bland and­ra för­fat­ta­ren Ernst Brunner tagit över roma­nens …
LÄS MER »
Omslaget till 'Årorna i mångatan – haiku' av Christer Nilsson med en måne som speglar sig i krusningarna på ett svart hav

Årorna i mångatan – haiku
av Christer Nilsson

Boken är inde­lad i fyra års­ti­der och inne­hål­ler både haiku och senryu. Nilsson vill i sina dik­ter beskri­va det som sin­ne­na kan upp­le­va och på …
LÄS MER »
Omslagsbild till Flyktens alla rum

Flyktens alla rum
av Beatriz Quevedo de Hansen

1976 tar mili­tär­jun­tan i Argentina över lan­det och livet för­änd­ras radi­kalt för Beatriz Quevedo de Hansen och tusen­tals and­ra poli­tiskt enga­ge­ra­de. Då hon och hen­nes …
LÄS MER »
BILD: texten 'Fri Press Mobil' tillsammans med yin-jang i svart och rött, en bambupensel och en skäggtärna i flykt
Tangeterna till en gammal skrivmaskin där det står 'Fri Press blogg

Läs Bo Ranmans tack till för­fat­ta­ren som 12 mars 2022 skul­le bli­vit 100 år, om var­för Fri Press heter Fri Press och om för­la­gets rötter.

FRI PRESS KLASSIKER

NYHETSBREV

Ibland skic­kar vi e‑post om våra nya tit­lar och annat vi pyss­lar med.

Vår integri­tets­po­li­cy hit­tar du DÄR »

HOPPA !

Line

MER FRÅN FÖRLAGET

Generic selectors
Exact mat­ches only 
Search in title 
Search in content 
Post Type Selectors

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!