FRI PRESS FÖRLAG

Fri Press för­lag ger ut nyskri­ven svensk poe­si, äld­re kine­sisk och japansk lyrik, beat, haiku-dikt, senryu, hai­ga, roma­ner, novel­ler, histo­ria – och ännu mer.

Generic selectors
Exact mat­ches only 
Search in title 
Search in content 
Post Type Selectors

BILD: 'Tranås At The Fringe', med ett omslag som en passpartou över en målning med en kvinna som blickar ut i ett månlandskap, texten 'Fri Press Poeter samt 8-9 juli 2022' – länk till atthefringe.org

Möt Fri Press poeter i Tranås
At The Fringe 8–9 juli 2022!
Se programmet på atthefringe.org.

NYTT

Framsidan på boken 'Att fågla – att fly – att förbli' av Stefan Albrektsson, som är blått där ett beigefärgat och stiliserat fågelhuvud avtecknar sig

Att fågla, att fly, att förbli
av Stefan Albrektsson

Tonåringen och fält­bi­o­lo­gen Stefan Albrektsson till­bring­a­de ofta dagar och nät­ter i oli­ka fågel­torn omkring sjön Tåkern. Liksom i sin tidi­ga­re dikt­sam­ling Sjöstjärna finns min­ne­na där …
LÄS MER »

Essäer
av Åke Sandstedt

Åke Sandstedts essä­er väc­ker essen­ti­el­la frå­gor. Vad får män­ni­skor att uthär­da svå­ra pröv­ning­ar och fort­sät­ta att vil­ja leva? Hur är vi oss själ­va? Går det …
LÄS MER »

HAIKUMAGASINET

Haiku-dik­ter till­sam­mans med bil­der kal­las enligt den japans­ka tra­di­tio­nen för ”Haiga”. Dikterna i Haikumagasinet är skriv­na av både japans­ka mäs­ta­re som lev­de för flera hund­ra …
LÄS MER »

Anarcho Haiku
av Birk Andersson

IN ENGLISH Detta är Birk Anderssons förs­ta dikt­sam­ling på eng­els­ka. Flera av dik­ter­na har över­satts från hans tidi­ga­re böc­ker på svens­ka. Andersson har tidi­ga­re pub­li­ce­rat …
LÄS MER »

Dikter som porträtt
av Andreas Björsten

De senas­te åren har inte varit nådi­ga för poe­ten som 60+ drab­bats av både Coronaviruset och Parkinsons sjuk­dom. Hans dik­ter tar sats i för­änd­ring­ar­na han …
LÄS MER »

Bomben i Röde
av Stefan Thorpenberg

Detta är ett lit­te­rärt expe­ri­ment och en paro­di på den gans­ka utslit­na dec­kar­gen­ren. En gen­re som enligt bland and­ra för­fat­ta­ren Ernst Brunner tagit över roma­nens …
LÄS MER »
Omslaget till 'Årorna i mångatan – haiku' av Christer Nilsson med en måne som speglar sig i krusningarna på ett svart hav

Årorna i mångatan – haiku
av Christer Nilsson

Boken är inde­lad i fyra års­ti­der och inne­hål­ler både haiku och senryu. Nilsson vill i sina dik­ter beskri­va det som sin­ne­na kan upp­le­va och på …
LÄS MER »
Omslagsbild till Flyktens alla rum

Flyktens alla rum
av Beatriz Quevedo de Hansen

1976 tar mili­tär­jun­tan i Argentina över lan­det och livet för­änd­ras radi­kalt för Beatriz Quevedo de Hansen och tusen­tals and­ra poli­tiskt enga­ge­ra­de. Då hon och hen­nes …
LÄS MER »

Tingesten
av Anna Nero och Anna Sissela Gustavsson

Tingesten är ett dif­fust väsen med en stark vil­je­kraft. Den vill bli fun­nen och buren – omhän­der­ta­gen. Samtidigt lurar den i sin läng­tan på en …
LÄS MER »
Omslaget till 'Omfamningen' en diktsvit av Sayam Chortip

Omfamningen
av Sayam Chortip

Han läser nio av sina dik­ter. Riktar de sig till dig som vet att poe­sin är en stor kraft som kan för­änd­ra värl­den? Något är …
LÄS MER »

Bakom Söderväggen
av Hans Kjellsson

Det är sjut­tio- och åtti­o­tal. I mju­ka till­ba­kablic­kar målar han upp en ung män­niskas upp­le­vel­ser i en svensk små­stad. Det hand­lar ock­så om dröm­mar och …
LÄS MER »
Omslaget till 'Kartor över morgondagens drömmar' av Svea Lofthouse & Angel Park

Kartor över morgondagens drömmar
av Svea Lofthouse & Angel Park

Bakom pseu­do­ny­mer­na hit­tar vi poe­ter­na Jens Sandberg (Svea) och Peter Björkman (Angel). De har skri­vit till­sam­mans i mer än tret­tio år. Dikterna är ofta humo­ris­tis­ka …
LÄS MER »

Fiskgjusarna

Nu föl­jer vi Manta ♀ och Manu ♂ som just fått ung­ar i boet i Ilomantsi som lig­ger vid den rys­ka grän­sen och är Finlands öst­li­gas­te kom­mun och den kon­ti­nen­ta­la delen av EU.

Tangeterna till en gammal skrivmaskin där det står 'Fri Press blogg

Läs Bo Ranmans tack till för­fat­ta­ren som 12 mars 2022 skul­le bli­vit 100 år, om var­för Fri Press heter Fri Press och om för­la­gets rötter.

FRI PRESS KLASSIKER

BILD: texten 'Fri Press Mobil' tillsammans med yin-jang i svart och rött, en bambupensel och en skäggtärna i flykt

NYHETSBREV

Ibland skic­kar vi e‑post om våra nya tit­lar och annat vi pyss­lar med.

Vår integri­tets­po­li­cy hit­tar du DÄR »

HOPPA !

Line

MER FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!