fbpx

FRI PRESS FÖRLAG

Fri Press för­lag ger ut nyskri­ven svensk poe­si, äld­re kine­sisk och japansk lyrik, beat, haiku-dikt, senryu, hai­ga, roma­ner, novel­ler, histo­ria – och ännu mer.

Gene­ric selectors
Exact mat­ches only 
Search in title 
Search in content 

NYTT

”Till Thích Nhất Hanh”

Kri­get är slut grä­set som tram­pats ner kan åter låta bla­den kän­na mor­gon­dagg som sval­kar efter den dju­pa nat­tens het­ta. Ing­en behö­ver mer ta sin …
LÄS MER »
Omslaget till 'Kartor över morgondagens drömmar' av Svea Lofthouse & Angel Park

Kartor över morgondagens drömmar
av Svea Lofthouse & Angel Park

Bakom pseu­do­ny­mer­na hit­tar vi poe­ter­na Jens Sand­berg (Svea) och Peter Björk­man (Ang­el). De har skri­vit till­sam­mans i mer än tret­tio år. Dik­ter­na är ofta humo­ris­tis­ka …
LÄS MER »
Omslaget till 'Tecken för häst – en triptyk' av Tina K Persson med remix av bild från grottmålning i Lascaux II, foto: Jack Versloot

Tecken för häst – en triptyk
av Tina K Persson

Likt sha­ma­nen föl­jer Tina K Pers­son spå­ren. Min­nen och dröm­mar för hen­ne först inåt, för att sedan leda hen­ne ut till havet. Vi föl­jer med …
LÄS MER »
Omslaget till 'Vid ödekyrkan i Svensköps socken' av Michael Economou, brungulnat med en bild av ett fönster i den gamla kyrkoruinen

Vid ödekyrkan i Svensköps socken
av Michael Economou

Michael Eco­no­mou tar oss med genom sko­gen fram till rui­nen av en gam­mal kyr­ka. Det är en tan­kar­nas och sin­ne­nas vand­ring där ock­så sak­na­den efter …
LÄS MER »
Omslaget till 'Havet har inget namn – haiku' av Lars Granström, med en bild av Benny Ekman i gråblå ton med några fartyg och en fågel

Havet har inget namn / The sea has no name – haiku
av Lars Granström

Lars Gran­ström har skri­vit haiku i många år och var ock­så en av dem som var med och grun­da­de Svens­ka Hai­kusäll­ska­pet (SHS). Flera av dik­ter­na …
LÄS MER »
Omslaget till 'Gerhard Karlmark – ett konstnärsliv' av Michael Economou

Gerhard Karlmark – ett konstnärsliv
av Michael Economou

Boken om Ger­hard Karl­marks konst­när­skap och liv togs fram till en min­nesut­ställ­ning på Dal­by bib­li­o­tek sen­som­ma­ren 2021. Den är rikt illu­stre­rad med mål­ning­ar, foto­gra­fi­er, skis­ser, …
LÄS MER »
Omslaget till 'Omfamningen' en diktsvit av Sayam Chortip

Omfamningen
av Sayam Chortip

Han läser nio av sina dik­ter. Rik­tar de sig till dig som vet att poe­sin är en stor kraft som kan för­änd­ra värl­den? Något är …
LÄS MER »

Var Dags Poesi
av Staffan Nordström

Staf­fan Nord­ström fin­ner inspi­ra­tion i var­da­gens små hän­del­ser, gär­na ute i natu­ren. Han minns med gläd­je den tid som flytt – men flyr för den …
LÄS MER »
Omslaget till 'Insändarpoesi' av Emil Ahlbertz, som liknar en gammal tidning med små artiklar och annonser tryckt på

Insändarpoesi
av Emil Ahlbertz

FP–192 • ISBN: 978–91-88765–49‑9 De tju­go­fem dik­ter­na skul­le kun­na vara en åkal­lan, en kär­leks­sång till poe­tens musa. Att Ahlbertz valt att kal­la dik­sam­ling­en Insän­dar­po­e­si och …
LÄS MER »

NYHETSBREV

Ibland skic­kar vi e‑post om våra nya tit­lar och annat vi pyss­lar med.

Vår integri­tets­po­li­cy hit­tar du DÄR »

HOPPA !

Line

MER FRÅN FÖRLAGET