Hoppa till innehåll

Låt hjärtat tala hjärtats språk
av Eva-Stina Byggmästar

  • av Sara Therese Lundstedt

Hennes tidi­ga­re pub­li­ce­ra­de verk har gjort suc­cé och hon har belö­nats med bland annat Frödingpriset, Sveriges Radios Lyrikpris och Bellmanpriset. Den här gång­en leve­re­rar Byggmästar ett lika djupt och vac­kert språk med inspi­ra­tion ifrån öst och Japans kon­temp­la­ti­va Zenmeditationer.

Författaren tar oss med till tece­re­mo­ni­er i hjär­tats tec­ken. Skjutdörrar öpp­nas och plöts­li­ga käns­lor och tan­kar blir kla­ra i gat­lyk­tor­nas eller månens sken. Leenden i enk­la möten spri­der rofylld­het som fyl­ler det inre. Hon släp­per kon­trol­len och låter sig över­ras­kas, nöjer sig med den enk­la till­va­ron. I medi­ta­tio­nen söker hon stillheten.

Det är sam­ma lugn, tyst­nad och käns­la av för­drag­sam­het som berät­tar­ja­get för vida­re till läsa­ren. Tankarna för oss dit där det lil­la blir det stora.

när jag mediterar
är jag både närvarande
och från­va­ran­de samtidigt 

om jag mediterar
sud­das grän­sen mellan
när­va­ro och från­va­ro ut 

I Tangdynastins Kina, en tid när Chán-(Zen-) poe­sin blomst­ra­de, sat­te man ihop de kine­sis­ka skriv­teck­nen för Hjärta och Språk för att få teck­net för Poesi. Hjärtats språk är ock­så Eva-Stina Byggmästars språk.

det tog en hel livstid
för mig att lära mig lyssna
till gat­ste­nar­nas mummel
och gråt att lära mig lyssna
till det osag­da – att lära sig
hjär­tats språk. 

 

”Den anspråks­lö­sa, vita och tun­na boken beskri­ver en resa mot den äkta poesins väsen och sökan­det efter den abso­lu­ta stillheten.”
— Kajsa Lundmark, lek­tör på BTJ, om Låt hjär­tat tala hjär­tats språk


”Det är stil­rent, kon­trol­le­rat och still­samt. Men myc­ket är ändå pre­cis som van­ligt. Kärlek och läng­tan, både i kon­trast och i sam­klang med en exi­sten­ti­ell ensam­het, är teman som all­tid finns hos Byggmästar. Liksom det utta­la­de sökan­det efter en plats där orden och käns­lor­na inte lju­ger utan tillåts att ta den väg och den form de behöver.”
— Sebastian Johans om Låt hjär­tat tala hjär­tats språk i tid­skrif­ten Hufvudstadsbladet.

 

Framsidan på boken 'Låt hjärtat tala hjärtats språk' av Eva-Stina Byggmästar

FP–224 • ISBN: 9789188765819

 

PRIS: 179:-


Fri frakt inom Sverige • Köp 3 val­fria tit­lar, få 20% rabatt

eller 

Läs mer om Eva-Stina Byggmästar»

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!