FRI PRESS FÖRLAG

Fri Press för­lag ger ut nyskri­ven svensk poe­si, äld­re kine­sisk och japansk lyrik, beat, haiku-dikt, senryu, hai­ga, roma­ner, novel­ler, histo­ria – och ännu mer.

Generic selectors
Exact mat­ches only 
Search in title 
Search in content 
Post Type Selectors

haikumagasinet5-ute-nu

 

NYTT

Trollsländans dans / The Dance of the Dragonfly
av Teresa Wennberg

Teresa Wennberg bemäst­rar det uråld­ri­ga, japans­ka versmåt­tet och skri­ver sin egen haiku, inspi­re­rad av natu­ren och ögon­blic­ket. Trollsländans dans inne­hål­ler ett urval av hen­nes haiku …
LÄS MER »
Omslaget till 'Richard Brautigan – Min hjärna är en taxi' – svensk tolkning och förord av Jonas Ellerström, porträttbild: Elin Sofia Zetterström

KOMMANDE: Richard Brautigan
– Min hjärna är en taxi

– i svensk tolkning och förord av Jonas Ellerström

Richard Brautigan (1935 – 1984) skrev under hela sitt liv – roma­ner, novell­sam­ling­ar – och fyra poe­si­böc­ker. Liksom hos hai­ku­mäs­tar­na syns ”den var­dags­mystik som är …
LÄS MER »
Omslaget till 'Alla dessa årstider - haiku' av Bengt O Björklund, illustration: två kråkor på en gren av Ulf Lundkvist

Alla dessa årstider
– haiku
av Bengt O Björklund

Inspirationen till sin haiku­po­e­si får han ifrån sina iakt­ta­gel­ser av natu­ren, hur des­sa påver­kar hans sin­nen – och väc­ker min­nen. Boken är inde­lad i kapit­len …
LÄS MER »
Omslaget till 'Den ambivalenta pensionären' av Ulla Waldenström, där hon sitter på solen med strandråg och klarblå himmel i fonden

Den ambivalenta pensionären
av Ulla Waldenström

I en sam­ling kor­ta­re essä­er utfors­kar hon gräns­lan­det mel­lan ett rikt yrkes­liv och pen­sio­nen. Frimodigt tar hos sig an det som för en del inne­bär …
LÄS MER »
Omslaget till 'Att finna spåren – blandade berättelser från nu och då' av Dag Persson, med teckning av en ung kvinna, tre hundar och ett träd

Att finna spåren
– blandade berättelser från nu och då
av Dag Persson

I den­na and­ra bok med “blan­da­de berät­tel­ser från nu och då” möter vi bland and­ra: efter­le­van­de till en hip­pie, en ung man som und­rar om …
LÄS MER »

Diktomani
en ljudbok av Alfonso Ambrossi

Hans and­ra dikt­sam­ling – nu som ljud­bok – är en hyll­ning till dik­ten och poe­tens stän­di­ga behov av att läsa och skri­va. Inläsare är Ingela …
LÄS MER »
Omslaget till 'Oskiftat arv' dikter av Mija Åhlander med en svärmors tunga i passepartout

Oskiftat arv av Mija Åhlander

”Mina röt­ter och mina dröm­mar kan ing­en ta ifrån mig och dik­ter ska­pas av min­nen, kok­kaf­fe, läs­hung­er, kär­le­ken till orden och fan­ta­sin”, säger hon. Hennes …
LÄS MER »
Omslaget till 'De långa resorna är över' av Peter Lindforss, där han sitter med en cigg under en lampa

De långa resorna är över
av Peter Lindforss

Ur det mate­ri­al som Lindforss läm­na­de efter sig har Andreas Björsten och Jonas Ellerström nu sam­man­ställt en volym som inne­hål­ler dik­ter pub­li­ce­ra­de i tid­skrif­ten Den …
LÄS MER »

Slutstycken
av Folke T. Olofsson

Slutstycken är den tred­je boken med Folke T. Olofssons tidi­ga­re opub­li­ce­ra­de dik­ter. Liksom i Mellanrum (2019) och Syner (2021) är tema­ti­ken av exi­sten­ti­ell karak­tär. Han …
LÄS MER »

Sångerna som aldrig skrevs
av Sayam Chortip

Den är här: dikt­sam­ling­en som föd­des ur läng­tan och lus­ten – och kär­le­ken till poe­sin. Den är sprung­en ur pan­de­mins lock­down där vi tving­a­des hålla …
LÄS MER »
Omslaget till 'Med regnbågen som sällskap' av av Yasunari Kawabata i översättning av Lars Vargö med en svag regnbåge i bakgrunden

Med regnbågen som sällskap
av Yasunari Kawabata
i översättning av Lars Vargö

1968 till­de­la­des Yasunari Kawabata Nobelpriset i lit­te­ra­tur med moti­ve­ring­en ”för hans berät­tar­konst, som med fin käns­la uttryc­ker japanskt väsen i dess egen­art”. I sina roma­ner, …
LÄS MER »
BILD: texten 'Fri Press Mobil' tillsammans med yin-jang i svart och rött, en bambupensel och en skäggtärna i flykt
Tangeterna till en gammal skrivmaskin där det står 'Fri Press blogg

Läs Bo Ranmans tack till för­fat­ta­ren som 12 mars 2022 skul­le bli­vit 100 år, om var­för Fri Press heter Fri Press och om för­la­gets rötter.

FRI PRESS KLASSIKER

FRI PRESS NYHETSBREVIbland skic­kar vi e‑post om våra nya tit­lar och annat vi pyss­lar med. 

 

 

INTEGRITETSPOLICY

Line

MER FRÅN FÖRLAGET

Generic selectors
Exact mat­ches only 
Search in title 
Search in content 
Post Type Selectors

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje