START

Fri Press för­lag ger ut nyskri­ven svensk lyrik, äld­re kine­sisk och japansk poe­si, beat, haiku-dikt, sen­ryu, hai­ga, rese­be­rät­tel­ser, roma­ner, novel­ler, histo­ria – och ännu mer.

Generic selectors
Exact mat­ches only
Search in tit­le
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages

NYTT

Bild: omslaget till 'No Mad living – The Story of The Illuminated Elephants' av Jan Svante Vanbart, det är rött med en bild av en grupp människor runt och på taket av en buss

No Mad Living
av Jan Svante Vanbart

Detta är berät­tel­sen om “The Illuminated Elephants”, en modern rebell­stam och deras kalej­do­sko­pis­ka även­tyr där de möter spän­nan­de män­ni­skor och upp­täc­ker fan­tas­tis­ka plat­ser. De lär sig om konst och hant­verk, om ritu­a­ler och tra­di­tio­ner. Med sina avant­gar­dis­tis­ka tea­ter­skå­de­spel spri­der de – med humor och all­var – ock­så visio­nen om att det går att leva i har­mo­ni …
LÄS MER »

Skärvor
dikter av Beatriz Quevedo de Hansen

Beatriz Quevedo de Hansens dik­ter gri­per en om hjär­tat. Hennes erfa­ren­he­ter av att vara flyk­ting talar till oss alla, men kanske sär­skilt till de som käm­par med att bear­be­ta det för­flut­na och anpas­sa sig till en ny till­va­ro. Hur bear­be­tar hon sor­gen? Hur fin­ner hon tröst i sin läng­tan? Stundom är hen­nes min­nen mör­ka, fyll­da av …
LÄS MER »

Bryggan mellan skymning och gryning – ett urval av Yosa Busons haiku
presentation och svensk tolkning av Bo Ranman

Yosa Buson (1716 – 1783) betrak­tas som en av de fyra sto­ra japans­ka hai­ku­mäs­tar­na, vid sidan av Basho, Issa och Shiki. Länge stod hans verk i skug­gan av Bashos dikt­ning, men när Shiki omvär­de­ra­de Busons poe­si kom hans för­fat­tan­de att lyf­tas fram. Bokens omslag är tryckt på kvist­pap­per. Masaoka Shiki pub­li­ce­ra­de 1896 ver­ket Haiku Poet Buson …
LÄS MER »

Malmö andas
av John Dahlquist

Etthundranittiosju meter över havet, högst upp på Malmös högs­ta bygg­nad, Turning Torso, satt en vit fisk­mås, bland orni­to­lo­ger känd som lar­nus car­nus. Klockan var 04:29 när solen steg över hori­son­ten mor­go­nen den fjor­ton­de juni. Det var en solig dag, det var en blå­sig dag. Det var en här­lig tid, det var en oro­lig tid. Måsen tit­ta­de …
LÄS MER »
BILD: Omslag Emil Ahlbertz 'Dagarna är dagsvers' med en bild av en stad i svartvitt som i en spegelbild får färg som om det vore den vilda naturen

Dagarna är dagsvers
av Emil Ahlbertz

Boken i webb­s­hop­pen » En kan kän­na igen sig i Dagarna är dags­vers. Först stry­ker tan­kar­na runt sådant som utan­för­skap och ensam­het. Men snart und­rar en om det finns något i svens­kan som heter “själv­skap”, som eng­els­kans “soli­tu­de”? Emil Ahlbertz delar med sig av sådant han upp­levt när han varit själv, tänkt och känt efter. Han har …
LÄS MER »
BILD: Omslag till Teresa Wennbergs 'Reflections of a Gardener • En trädgårdsmästares tankar HAIKU' med fallna körsbärsblommor och en sopkvast lutad mot en vägg

Reflections of a Gardener
En trädgårdsmästares tankar
HAIKU

poesi av Teresa Wennberg

Teresa Wennbergs haiku är tra­di­tio­nel­la till sin form och många gång­er ock­så till sitt inne­håll. Som titeln skvall­rar om pre­sen­te­ras dik­ter­na både på svens­ka och på eng­els­ka. Hennes träd­gård är full av rörel­se, hen­nes sin­nen upp­märk­sam­ma för års­ti­der­nas dans – eller vila. Ett knas­ter, en duns eller ett plask – ibland tyst­na­den. I de till synes …
LÄS MER »
BILD: omslaget till 'Haiku Åt Folket' av Birk Andersson • dansade människor under en stor röd fana

Haiku Åt Folket
poesi av Birk Anderssson

Birk Andersson är ofta med på upp­läs­ning­ar och har med sina dik­ter kom­mit att roa, oroa och inspi­re­rar lyss­nar­na. Han säger till Lokaltidningen • Malmö/Limhamn (19–09-11) att Haiku Åt Folket kanske är hans sista och att det i så fall blev en tri­lo­gi. Vi får se. Om Birk Andersson » Detta är Anderssons tred­je hai­ku­sam­ling. Liksom …
LÄS MER »

BILD: Handarbeta i Berättarcafé

Bild med texten: Böckerna direkt ifrån förlaget, alltid fraktfritt, köp 3 böcker 20% rabatt

BILD: texten 'Fri Press Mobil' tillsammans med yin-jang i svart och rött, en bambupensel och en skäggtärna i flykt

NYHETSBREV

Ibland skic­kar vi e‑post om våra nya tit­lar och annat vi pyss­lar med.

Vår integri­tets­po­li­cy hit­tar du DÄR »

HOPPA !

 

Line

MER FRÅN FÖRLAGET