START

Fri Press för­lag ger ut nyskri­ven svensk lyrik, äld­re kine­sisk och japansk poe­si, beat, haiku-dikt, sen­ryu, hai­ga, rese­be­rät­tel­ser, roma­ner, novel­ler, histo­ria – och ännu mer.

Generic selectors
Exact mat­ches only
Search in tit­le
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages

NYTT

Shiro – japanska drömmar
av Eva Ermenz

Detta är Eva Ermenz and­ra hai­bun. Åter tar hon oss med till Japan och vi får föl­ja hen­ne från vin­ter till höst. “Shiro” bety­der vitt och för bety­del­se i en snö­flinga, en blixt över him­len eller en kvin­nas vita armar. Ermenz rör sig så för­sik­tigt hon kan bland män­ni­skor­na även om hon stic­ker ut med sitt …
LÄS MER »
Bild: omslaget till 'No Mad living – The Story of The Illuminated Elephants' av Jan Svante Vanbart, det är rött med en bild av en grupp människor runt och på taket av en buss

No Mad Living
av Jan Svante Vanbart

ENGLISH Detta är berät­tel­sen om “The Illuminated Elephants”, en modern rebell­stam och deras kalej­do­sko­pis­ka även­tyr där de möter spän­nan­de män­ni­skor och upp­täc­ker fan­tas­tis­ka plat­ser. De lär sig om konst och hant­verk, om ritu­a­ler och tra­di­tio­ner. Med sina avant­gar­dis­tis­ka tea­ter­skå­de­spel spri­der de – med humor och all­var – ock­så visio­nen om att det går att leva i …
LÄS MER »

Skärvor
dikter av Beatriz Quevedo de Hansen

Beatriz Quevedo de Hansens dik­ter gri­per en om hjär­tat. Hennes erfa­ren­he­ter av att vara flyk­ting talar till oss alla, men kanske sär­skilt till de som käm­par med att bear­be­ta det för­flut­na och anpas­sa sig till en ny till­va­ro. Hur bear­be­tar hon sor­gen? Hur fin­ner hon tröst i sin läng­tan? Stundom är hen­nes min­nen mör­ka, fyll­da av …
LÄS MER »

Bryggan mellan skymning och gryning – ett urval av Yosa Busons haiku
presentation och svensk tolkning av Bo Ranman

Yosa Buson (1716 – 1783) betrak­tas som en av de fyra sto­ra japans­ka hai­ku­mäs­tar­na, vid sidan av Basho, Issa och Shiki. Länge stod hans verk i skug­gan av Bashos dikt­ning, men när Shiki omvär­de­ra­de Busons poe­si kom hans för­fat­tan­de att lyf­tas fram. Bokens omslag är tryckt på kvist­pap­per. Masaoka Shiki pub­li­ce­ra­de 1896 ver­ket Haiku Poet Buson …
LÄS MER »

Malmö andas
av John Dahlquist

Etthundranittiosju meter över havet, högst upp på Malmös högs­ta bygg­nad, Turning Torso, satt en vit fisk­mås, bland orni­to­lo­ger känd som lar­nus car­nus. Klockan var 04:29 när solen steg över hori­son­ten mor­go­nen den fjor­ton­de juni. Det var en solig dag, det var en blå­sig dag. Det var en här­lig tid, det var en oro­lig tid. Måsen tit­ta­de …
LÄS MER »

Bild med länk till evenemang vid Hindås station 7 december, bokomslaget visar fåglar över vattnet

Bild med texten: Böckerna direkt ifrån förlaget, alltid fraktfritt, köp 3 böcker 20% rabatt

BILD: texten 'Fri Press Mobil' tillsammans med yin-jang i svart och rött, en bambupensel och en skäggtärna i flykt

NYHETSBREV

Ibland skic­kar vi e‑post om våra nya tit­lar och annat vi pyss­lar med.

Vår integri­tets­po­li­cy hit­tar du DÄR »

HOPPA !

 

Line

MER FRÅN FÖRLAGET