Hoppa till innehåll

Trollsländans dans / The Dance of the Dragonfly
av Teresa Wennberg

  • av Sara Therese Lundstedt

 

Teresa Wennberg bemäst­rar det uråld­ri­ga, japans­ka versmåt­tet och skri­ver sin egen haiku, inspi­re­rad av natu­ren och ögon­blic­ket. Trollsländans dans inne­hål­ler ett urval av hen­nes haiku pre­sen­te­ra­de på svens­ka och engelska. 

att skri­va haiku
är mitt sätt att leva
minut för minut

to wri­te a haiku
is my way of living
instant by instant


Boken är lik­som en upp­föl­ja­re till den tidi­ga­re på Fri Press utgiv­na Reflections of a Gardener / En träd­gårds­mäs­ta­res tan­kar. Vad som kän­ne­teck­nar Wennbergs haiku är det var­dag­li­ga, hon beskri­ver sin omgiv­ning och års­ti­der­nas väx­lan­de med en ena­stå­en­de närvaro.

covid-promenad
de enda vän­ner­na nu
är träd och buskar

lock­down promenade
the only fri­ends I meet now
are tre­es and bushes


Influenserna från Japan är tyd­li­ga. Detta är inte så kons­tigt, då Wennberg själv har bott i Japan och låtit sig inspi­re­ras av haikuns fos­ter­land. I föl­jan­de dikt ärar hon den japans­ka tek­ni­ken Kintsugi där sönd­rig kera­mik lagas med guld eller sil­ver i fogar­na för att ära objek­tets ålder och historia:

jag klist­rar ihop
den tra­si­ga lervasen
tän­ker på min vän

care­ful­ly mending
the bro­ken sta­tue of clay
thin­king of my friend


Haiku-kän­na­re kom­mer att stortri­vas i läs­ning­en av Trollsländans dans, men boken kan enkelt tas till­va­ra av var och en som öns­kar fyl­la ögon­blic­ket med närvaro.
GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!