Trollsländans dans / The Dance of the Dragonfly
av Teresa Wennberg

 

Teresa Wennberg bemäst­rar det uråld­ri­ga, japans­ka versmåt­tet och skri­ver sin egen haiku, inspi­re­rad av natu­ren och ögon­blic­ket. Trollsländans dans inne­hål­ler ett urval av hen­nes haiku pre­sen­te­ra­de på svens­ka och engelska. 

att skri­va haiku
är mitt sätt att leva
minut för minut

to wri­te a haiku
is my way of living
instant by instant


Boken är lik­som en upp­föl­ja­re till den tidi­ga­re på Fri Press utgiv­na Reflections of a Gardener / En träd­gårds­mäs­ta­res tan­kar. Vad som kän­ne­teck­nar Wennbergs haiku är det var­dag­li­ga, hon beskri­ver sin omgiv­ning och års­ti­der­nas väx­lan­de med en ena­stå­en­de närvaro.

covid-promenad
de enda vän­ner­na nu
är träd och buskar

lock­down promenade
the only fri­ends I meet now
are tre­es and bushes


Influenserna från Japan är tyd­li­ga. Detta är inte så kons­tigt, då Wennberg själv har bott i Japan och låtit sig inspi­re­ras av haikuns fos­ter­land. I föl­jan­de dikt ärar hon den japans­ka tek­ni­ken Kintsugi där sönd­rig kera­mik lagas med guld eller sil­ver i fogar­na för att ära objek­tets ålder och historia:

jag klist­rar ihop
den tra­si­ga lervasen
tän­ker på min vän

care­ful­ly mending
the bro­ken sta­tue of clay
thin­king of my friend


Haiku-kän­na­re kom­mer att stortri­vas i läs­ning­en av Trollsländans dans, men boken kan enkelt tas till­va­ra av var och en som öns­kar fyl­la ögon­blic­ket med närvaro.
Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje