Hoppa till innehåll

Sju sorters haiku
av Birk Andersson

  • av Sara Therese Lundstedt

 

Andersson är till­ba­ka med ännu en sam­ling finur­li­ga, anar­kis­tis­ka och humor­ful­la haiku-dik­ter. De är skriv­na utan strik­ta reg­ler men med stor efter­tan­ke och ett kri­tiskt öga på sam­häl­let. Här blan­das allt ifrån svamp­plock­ning till jul­klapps­rim, kli­mat­för­änd­ring­ar och arbetsrätt.

Bokens omslag är gjort av illust­ra­tö­ren Robert Nyberg som väl skild­rar Birks för­håll­nings­sätt till haiku: den är kon­tro­ver­si­ell, kanske ban­bry­tan­de. Som bokens titel anty­der är haiku-dik­ter­na inde­la­de i sju oli­ka kate­go­ri­er. De mång­tyd­li­ga, där Birk gör vad han gör bäst — leker med de svens­ka ordens dubb­la bety­del­ser. De komis­ka, där läsa­ren kan få sig ett gott skratt. De kri­tis­ka, där orätt­vi­sor synliggörs:

fabriksgolv
pole­ra­de skor
sig på andra 

De tra­di­tio­nel­la, som kanske mest lik­nar den haiku vi är vana vid:

bryggkaffe
med dopp
sommarsjö 

De spe­ci­fi­ka, ett kapi­tel som helt tilläg­nas svam­par och svamp­plock­ning. Därefter dik­ter i svi­ter, flera haiku som till­sam­mans bil­dar en hel­het. Och till sist ett kapi­tel där Andersson har sam­lat sina bäs­ta julklappsrim:

iro­niskt när
den­na mackapär
gjord i rost­fritt är 

(I pake­tet en brödrost)


Poeten Stefan Albrektsson skriver:
”Jag gläds över hur fritt Birk för­hål­ler sig till den, ibland väl trög­ma­gat skit­nö­di­ga, väs­ter­länds­ka-som-öns­kar-den-var-japansk-fastän-den-inte-är-och-inte-kan-vara-det-haik­ut­ra­di­tio­nen. Här är det fritt från peti­met­risk 5–7‑5-stavelseräkning, här finns i stäl­let tvångs­trö­je­be­fri­a­de två‑, tre- och fyr­ra­di­ga haikus.”


GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!