Birk Andersson

 

 

BILD: Porträtt av Birk Andersson

Birk Andersson bör­ja­de skri­va haiku 2017, blev snabbt besatt och har all­tid pen­na och block med sig vart han än går.

Han har exa­men i Kriminologi och Klimatstrategi och har tidi­ga­re arbe­tat som bl a truck­fö­ra­re, behand­lingsas­si­stent och svam­pod­la­re. Idag job­bar han på Malmö stad med IT-pro­jekt. Han är även enga­ge­rad i mil­jö- och kli­mat­rö­rel­sen, sit­ter i ett par sty­rel­ser och gil­lar att odla allt från grön­sa­ker till blom­mor och svamp.

På fri­ti­den gil­lar Andersson att trä­na, läsa sam­hälls­ve­ten­skap­li­ga böc­ker och se på doku­men­tä­rer. Filosofen och akti­vis­ten Simone Weil är en stor före­bild för honom.

Trots alla fri­tids­sys­sel­sätt­ning­ar hin­ner Andersson med att både skri­va och läsa upp från sina böc­ker på bok­mäs­sor, fes­ti­va­ler och demon­stra­tio­ner mm. Med sina humo­ris­tis­ka och sam­hälls­kri­tis­ka anar­kis­tis­ka haiku­dik­ter vill han spri­da haiku till folket!

   

BIRK ANDERSSON FRI PRESS

Anarko Haiku

Mörk Grön Haiku
Anarko Haiku
Anacho Haiku

BIRK ANDERSSON SOCIALA MEDIER

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje