Hoppa till innehåll

Birk Andersson

  • av Dag Persson

 

 

BILD: Porträtt av Birk Andersson

Birk Andersson bör­ja­de skri­va haiku 2017, blev snabbt besatt och har all­tid pen­na och block med sig vart han än går.

Han har exa­men i Kriminologi och Klimatstrategi och har tidi­ga­re arbe­tat som bl a truck­fö­ra­re, behand­lingsas­si­stent och svam­pod­la­re. Idag job­bar han på Malmö stad med IT-pro­jekt. Han är även enga­ge­rad i mil­jö- och kli­mat­rö­rel­sen, sit­ter i ett par sty­rel­ser och gil­lar att odla allt från grön­sa­ker till blom­mor och svamp.

På fri­ti­den gil­lar Andersson att trä­na, läsa sam­hälls­ve­ten­skap­li­ga böc­ker och se på doku­men­tä­rer. Filosofen och akti­vis­ten Simone Weil är en stor före­bild för honom.

Trots alla fri­tids­sys­sel­sätt­ning­ar hin­ner Andersson med att både skri­va och läsa upp från sina böc­ker på bok­mäs­sor, fes­ti­va­ler och demon­stra­tio­ner mm. Med sina humo­ris­tis­ka och sam­hälls­kri­tis­ka anar­kis­tis­ka haiku­dik­ter vill han spri­da haiku till folket!

   

BIRK ANDERSSON FRI PRESS

Anarko Haiku

Mörk Grön Haiku
Anarko Haiku
Anacho Haiku

BIRK ANDERSSON SOCIALA MEDIER

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!