Hoppa till innehåll

Eskil
– av Eleonore Christoffersén Ryndal

  • av Dag Persson

 

Den unga änkan Lina far ut på lan­det för att gå på skrivar­kurs. Med sig har hon sin son – och sin sorg. Innerligt hop­pas hon att det ska bli tid att läka och inte minst att sonen ska få en fin som­mar och kanske glöm­ma det hems­ka öde som drab­bat honom i hans unga liv. Människorna de möter bär sina öden. Det ena mör­ka­re än det and­ra. Det blir en tuff resa för alla men då de kom­mer när­ma­re varand­ra löses knu­tar­na upp.

Lina och sonen hyr rum hos en kvin­na som de kom­mer nära. Hon lär kän­na fler av bybor­na och sonen hit­tar kam­ra­ter. En man visar hen­ne sitt intres­se. Naturen bju­der på sin bäs­ta sida – men i skug­gor­na ruvar oförät­ter och lång­va­rig osäm­ja. Vem av de nya vän­ner­na kan Lina lita när det bör­jar kän­nas som något hotar? Förtroenden sätts på prov.

Detta är Christoffersén Ryndals and­ra roman. I den förs­ta, Syndakvinnan (2015), utspe­lar sig hand­ling­en i en liten väst­götsk by all­de­les vid i slu­tet av 1800-talet. Liksom då ham­nar vi åter på lan­det, fast nu i något som lik­nar det små­länds­ka Grimslöv där folk­hög­sko­lan blir en del i roma­nens fond. Inspirationen är tyd­lig, eftersom Christoffersén Ryndal själv läst just på Grimslövs folkhögskola:

”Där fann jag inspi­ra­tion, givan­de möten, under­bart ledar­skap samt en mil­jö som gav en obe­skriv­lig själs­ro. Grimslöv – en plats så vac­ker och så under­ligt lugn.”

Christoffersén Ryndal har tidi­ga­re ock­så gett ut två diktsamlingar.

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!