Hoppa till innehåll

Richard Brautigan – Min hjärna är en taxi
– i svensk tolkning och förord av Jonas Ellerström

  • av Dag Persson

 

Richard Brautigan (1935 – 1984) skrev under hela sitt liv – roma­ner, novell­sam­ling­ar – och fyra poe­si­böc­ker. Liksom hos hai­ku­mäs­tar­na syns ”den var­dags­mystik som är så typisk för zen­budd­his­men”, i hans kor­ta, all­tid ryt­mis­ka dik­ter. Han var en del av 1960-talets under­ground­rö­rel­se och ”kom att bli en av flo­wer-power-gene­ra­tio­nens mest äls­ka­de för­fat­ta­re”. I Richard Brautigan – Min hjär­na är en taxi fin­ner du ett urval från hans tidi­gas­te texter.

ing­et nytt
Det
finns
ing­et nytt
under solen
utom
du och jag.


Som tju­go­ettå­ring lif­tar han bort från den lil­la sta­den Eugene i Oregon för att bör­ja ett nytt liv och för att bli för­fat­ta­re i San Francisco. ”Där fanns café­er­na, där fanns det lit­te­rä­ra bohem­li­vet, där fanns bok­han­deln City Lights som Lawrence Ferlinghetti hade dra­git igång bara ett par år tidigare.”

Den ibland svå­ra upp­väx­ten läm­nar Brautigan bakom sig i sitt för­fat­tar­skap. Men i hans genom­brotts­bok från 1967, Trout Fishing in America (Öringfiske i Amerika) bil­dar den ”en ofta nog mörk under­ström” till ”den sol­be­lys­ta, avslapp­na­de fantasileken”. 

Omslaget till 'Richard Brautigan – Min hjärna är en taxi' – svensk tolkning och förord av Jonas Ellerström

FP-225ISBN: 978–91-88765–80‑2

Brautigans mest ori­gi­nel­la skrift var boken Please Plant This Book. Omslaget inne­höll åtta fröpå­sar med en dikt på var­je och 6000 exem­plar dela­des ut gra­tis i San Francisco våren 1968. För att hyl­la Brautigan gav Fri Press våren 2022 ut Fröboken med fyra dikt­för­sed­da fröpåsar.

Senare kom han att berät­ta om ”sitt störs­ta fynd”: ”Jag fyll­de sjut­ton och sedan arton och bör­ja­de läsa japansk haiku­po­e­si från 1600-talet. Jag läs­te Basho och Issa. Jag tyck­te om deras sätt att använ­da språ­ket, att kon­cen­tre­ra käns­lor, detal­jer och bil­der till dagg­lik metall.” 

PRIS: 144:-

KÖP NU DIREKT IFRÅN FÖRLAGET
FRAKT INGÅR

eller

 

 

Line

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!