KOMMANDE: Richard Brautigan
– Min hjärna är en taxi

– i svensk tolkning och förord av Jonas Ellerström

 

Richard Brautigan (1935 – 1984) skrev under hela sitt liv – roma­ner, novell­sam­ling­ar – och fyra poe­si­böc­ker. Liksom hos hai­ku­mäs­tar­na syns ”den var­dags­mystik som är så typisk för zen­budd­his­men”, i hans kor­ta, all­tid ryt­mis­ka dik­ter. Han var en del av 1960-talets under­ground­rö­rel­se och ”kom att bli en av flo­wer-power-gene­ra­tio­nens mest äls­ka­de för­fat­ta­re”. I Richard Brautigan – Min hjär­na är en taxi fin­ner du ett urval från hans tidi­gas­te texter.

ing­et nytt
Det
finns
ing­et nytt
under solen
utom
du och jag.


Som tju­go­ettå­ring lif­tar han bort från den lil­la sta­den Eugene i Oregon för att bör­ja ett nytt liv och för att bli för­fat­ta­re i San Francisco. ”Där fanns café­er­na, där fanns det lit­te­rä­ra bohem­li­vet, där fanns bok­han­deln City Lights som Lawrence Ferlinghetti hade dra­git igång bara ett par år tidigare.”

Omslaget till 'Richard Brautigan – Min hjärna är en taxi' – svensk tolkning och förord av Jonas Ellerström

FP-225ISBN: 978–91-88765–80‑2

Den ibland svå­ra upp­väx­ten läm­nar Brautigan bakom sig i sitt för­fat­tar­skap. Men i hans genom­brotts­bok från 1967, Trout Fishing in America (Öringfiske i Amerika) bil­dar den ”en ofta nog mörk under­ström” till ”den sol­be­lys­ta, avslapp­na­de fantasileken”. 

Brautigans mest ori­gi­nel­la skrift var boken Please Plant This Book. Omslaget inne­höll åtta fröpå­sar med en dikt på var­je och 6000 exem­plar dela­des ut gra­tis i San Francisco våren 1968. För att hyl­la Brautigan gav Fri Press våren 2022 ut Fröboken med fyra dikt­för­sed­da fröpåsar.

Senare kom han att berät­ta om ”sitt störs­ta fynd”: ”Jag fyll­de sjut­ton och sedan arton och bör­ja­de läsa japansk haiku­po­e­si från 1600-talet. Jag läs­te Basho och Issa. Jag tyck­te om deras sätt att använ­da språ­ket, att kon­cen­tre­ra käns­lor, detal­jer och bil­der till dagg­lik metall.” 

BOKSLÄPP

Söderbokhandeln
Götgatan 37 • Stockholm
13 juni • 18:00

Tomas Fläckman, lit­te­ra­tur­re­dak­tör på tid­ning­en Vi talar med Jonas Ellerström om Richard Brautigan och den nya boken. Medverkar gör ock­så poe­ten och konst­nä­ren Clara Diesen, som läser ett urval dikter.

Fri entré

TILL FACEBOOK-EVENTET »

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje