Hoppa till innehåll

Fri Press presenterar Haikumagasinet #2

  • av Sara Therese Lundstedt

BILD: Omslaget till 'Haikumagasinet #2'

I hai­ku­ma­ga­si­net illu­stre­ras äld­re och nyskri­ven haiku. Illustrerade haiku-dik­ter kal­las enligt den japans­ka tra­di­tio­nen för ”Haiga”. I Haikumagasinet #2 har sex akti­va illust­ra­tö­rer bidra­git med illust­ra­tio­ner och var och en har sin stil och tolk­ning av poe­sin. Poeterna är allt ifrån flera hund­ra år gam­la japans­ka mäs­ta­re till nuti­da svens­ka poe­ter med haiku som gemen­sam nämnare.

BILD: Illustration ur 'Haikumagasinet #2'

Haiga ger ett fler­di­men­sio­nellt djup till haikun. Dikten kan inte bara tol­kas och över­ras­ka i sig, med bil­der­na kan tan­ken utvid­gas – eller gå i en helt annan rikt­ning. Överraskningen som kän­ne­teck­nar haikun för­stärks genom läsa­rens visu­el­la intryck.

Med bokens lil­la for­mat berör illust­ra­tio­ner­na på ett all­de­les sär­skilt sätt. Liksom haikun i sig är hai­ku­ma­ga­si­net till synes enkelt men öpp­nar en värld av för­nim­mel­ser, tan­kar och emo­tio­ner. Tiden som illust­ra­tö­rer­na har ägnat åt att bear­be­ta dik­tens kor­ta rader för­med­las till den mot­tag­li­ga läsaren.

Sällan har haiku-dik­ter på svens­ka tol­kats i bil­der. Haikumagasinet är en all­de­les unik pub­li­ka­tion som med ide­el­la kraf­ter fort­sät­ter att kom­ma i nya num­mer. Intresserade illust­ra­tö­rer ombe­des att kon­tak­ta redaktionen.


Medverkande poe­ter: Birk Andersson (1987), Yosa Buson (1716–1783), Chiyo-Ni (1703–1775), Elenore Christoffersén Ryndal (1992), Kobayashi Issa (1763–1827), Kito (1741–1789), Per Lunque (1961), Anna Maris (1970), Dag Persson (1955), Bo Ranman (1952), Masaoka Shiki (1867–1902), Pontus Tunander (1951–2011).

Medverkande illust­ra­tö­rer: Anders Blomdahl (1956), Linnéa Jardemark (1990), Sara Lundstedt (1991), Martin Medin (1991), Anna Wiik (1980), Nora Zolotov (1995).

Se också Haikumagasinet #1.
Du hittar det i vår webbshop »

PRIS: 40:-

KÖP MAGASINET FRÅN FÖRLAGET ♥
Fri frakt inom Sverige • Köp 3 = 20% rabatt eller

KÖP MAGASINET  BOKUS

KÖP MAGASINET ADLIBRIS

 BILD: Illustration ur 'Haikumagasinet #2'
BILD: Illustration ur 'Haikumagasinet #2'

ur Haikumagasinet #2

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!