Hoppa till innehåll

Promenader vid Långsjön av Sten Sture Skaldeman

  • av Dag Persson

Under sina pro­me­na­der vid Långsjön upp­täc­ker Skaldeman smått och stort. Han ser dju­ren och väx­ter­na. Han ser res­ter av liv i äld­re tider sam­ti­digt som den nya tiden för­sö­ker att göra sig gällande.

Boken är en ”hai­bun”, en pro­sa­text med lyris­ka inslag. Den japans­ke 1600-talspo­e­ten Basho — den som anses vara den som intro­du­ce­ra­de den­na lit­te­rä­ra form — dik­ta­de haiku. Det gör Skaldeman ock­så men här finns ock­så läng­re dikter.

I Promenader vid Långsjön hand­lar det ock­så om den käns­li­ga rela­tio­nen mel­lan män­ni­ska och natur och Skaldeman pre­sen­te­rar en håll­ning gente­mot livet som av många lätt glöms bort eller som rent utav kan synas skräm­man­de. Sanningen är den att vi alla är förgängliga.

Promenader vid Långsjön i webbshoppen »

Mer om Sten Sture Skaldeman här »

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!