fbpx

Syner
av Folke T. Olofsson

Det­ta är Folke T. Olofs­sons upp­föl­ja­re till boken Mel­lan­rum (Fri Press 2019) inne­hål­lan­de ytter­li­ga­re fem­ti­otvå tidi­ga­re opub­li­ce­ra­de dik­ter ur hans svit.

I Syner talar Olofs­son om blom­mor­na på mar­ken, om fåg­lar­na och lyf­ter gär­na blic­ken emot stjär­nor­na. Han rör sig ock­så bland oss män­ni­skor och när dik­ter­na vitt­nar om livets svå­ra, öpp­nar han ändå rym­der för läsaren.

Trots inslag av död och mör­ker bidrar dik­ter­na till för­stå­el­se för livets mening. De stär­ker tron och ger den sökan­de tröst på vägen.

Christi­an Braw från tid­skrif­ten Kul­tur sam­man­fat­tar det enkelt: ”Det finns en riks­svensk poet i Nobel­klass. Hans namn är Folke T. Olofsson.”