Hoppa till innehåll

Syner
av Folke T. Olofsson

  • av Sara Therese Lundstedt

Detta är Folke T. Olofssons upp­föl­ja­re till boken Mellanrum (Fri Press 2019) inne­hål­lan­de ytter­li­ga­re fem­ti­otvå tidi­ga­re opub­li­ce­ra­de dik­ter ur hans svit.

I Syner talar Olofsson om blom­mor­na på mar­ken, om fåg­lar­na och lyf­ter gär­na blic­ken emot stjär­nor­na. Han rör sig ock­så bland oss män­ni­skor och när dik­ter­na vitt­nar om livets svå­ra, öpp­nar han ändå rym­der för läsaren.

Trots inslag av död och mör­ker bidrar dik­ter­na till för­stå­el­se för livets mening. De stär­ker tron och ger den sökan­de tröst på vägen.

Christian Braw från tid­skrif­ten Kultur sam­man­fat­tar det enkelt: ”Det finns en riks­svensk poet i Nobelklass. Hans namn är Folke T. Olofsson.”

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!