Syner
av Folke T. Olofsson

Detta är Folke T. Olofssons upp­föl­ja­re till boken Mellanrum (Fri Press 2019) inne­hål­lan­de ytter­li­ga­re fem­ti­otvå tidi­ga­re opub­li­ce­ra­de dik­ter ur hans svit.

I Syner talar Olofsson om blom­mor­na på mar­ken, om fåg­lar­na och lyf­ter gär­na blic­ken emot stjär­nor­na. Han rör sig ock­så bland oss män­ni­skor och när dik­ter­na vitt­nar om livets svå­ra, öpp­nar han ändå rym­der för läsaren.

Trots inslag av död och mör­ker bidrar dik­ter­na till för­stå­el­se för livets mening. De stär­ker tron och ger den sökan­de tröst på vägen.

Christian Braw från tid­skrif­ten Kultur sam­man­fat­tar det enkelt: ”Det finns en riks­svensk poet i Nobelklass. Hans namn är Folke T. Olofsson.”

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!