Haiku sms

Ur göm­mor­na ploc­kar vi fram svensk haiku i fick­for­mat. Hös­ten 2002 bör­ja­de vi — Mai­lis Gul­lin, Dag Pers­son och Bo Ran­man — att SMS:a haiku till varand­ra. Det var roligt! Våra sin­nen fång­a­des av stun­den. Men dåti­dens mobil­te­le­fon­min­nen rym­de efter ett tag inte dem alla.

Recension om HAIKU SMS i HallandsPosten 2004-07-26
Anmä­lan i Hal­lands­pos­ten 2004

For­ma­tet, 7 x 13 cm, 64 sidor, gör att den får plats i din mobil­fic­ka! Pas­sa på att bestäl­la något av de sista exem­pla­ren. TILL WEBBSHOPPEN »