Bomben i Röde
av Stefan Thorpenberg

Detta är ett lit­te­rärt expe­ri­ment och en paro­di på den gans­ka utslit­na dec­kar­gen­ren. En gen­re som enligt bland and­ra för­fat­ta­ren Ernst Brunner tagit över roma­nens roll hos många svens­ka för­lag. Förmodligen ock­så hos många läsare.

Alla dec­ka­ren­tu­si­as­ter bor­de bli entu­si­as­tis­ka över Bomben i Röde då den näm­li­gen inne­hål­ler alla slit­na deckark­li­ché­er. Den tra­gi­ko­mis­ka huvud­per­so­nen har star­ka drag av Ignatius Reilly i pika­res­ken Dumskallarnas Sammansvärjning.

Bomben i Röde behand­lar ock­så ett stör­re pro­blem, näm­li­gen flö­det av kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er som allt fler räk­nar som mer tro­vär­di­ga än rik­tig information.

Se gär­na Bomben i Röde som ett smak­prov på vad Stefan Thorpenberg kan hit­ta på. Fler av hans tit­lar går att fin­na här på Fri Press.

 

E‑bok: gratis nerladdning

 

 

Line

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje