Hoppa till innehåll

Bomben i Röde
av Stefan Thorpenberg

  • av Sara Therese Lundstedt

Detta är ett lit­te­rärt expe­ri­ment och en paro­di på den gans­ka utslit­na dec­kar­gen­ren. En gen­re som enligt bland and­ra för­fat­ta­ren Ernst Brunner tagit över roma­nens roll hos många svens­ka för­lag. Förmodligen ock­så hos många läsare.

Alla dec­ka­ren­tu­si­as­ter bor­de bli entu­si­as­tis­ka över Bomben i Röde då den näm­li­gen inne­hål­ler alla slit­na deckark­li­ché­er. Den tra­gi­ko­mis­ka huvud­per­so­nen har star­ka drag av Ignatius Reilly i pika­res­ken Dumskallarnas Sammansvärjning.

Bomben i Röde behand­lar ock­så ett stör­re pro­blem, näm­li­gen flö­det av kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er som allt fler räk­nar som mer tro­vär­di­ga än rik­tig information.

Se gär­na Bomben i Röde som ett smak­prov på vad Stefan Thorpenberg kan hit­ta på. Fler av hans tit­lar går att fin­na här på Fri Press.

 

E‑bok: gratis nerladdning

 

 

Line

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!