Hoppa till innehåll

Glömda oasers gåtor
av Carl Uhnbom

  • av Dag Persson

 

Detta är hans förs­ta dik­sam­ling i tryck. Dikterna bär ofta kon­no­ta­tio­ner till det arka­dis­ka, till en para­di­sisk idyll bort­om den mate­ri­el­la värl­den. Där finns ett dik­ter­nas ”jag” som besjä­lar him­lar­na, väx­ter­na, dju­ren och natu­rens alla feno­men. Carl Uhnbom är aktiv med­lem i Romantiska förbundet.

Carl Uhnbom dik­tar i klas­sisk roman­tisk anda. De sce­ner och bil­der han målar upp är häm­ta­de bort­om den syn­li­ga var­dags­värl­den, en kom­man­de värld av him­melsk skön­het. ”En annan värld fylld av roman­tisk läng­tan och nostal­gi i ett ruin­land­skap med säll­sam skönhet.”

ur ”Kärlekens över­giv­na platser”
Ljudlösa sil­hu­et­ter leker på spruck­na murar,
och månen en blek­gul lampa,
lika gåt­full som teck­ning­en på ett bort­glömt barn.
Så tala­de all­tid livet om kvällen,
och ingen­ting tyck­tes vack­ra­re än de platser
män­ni­skan sök­te för att sval­ka längtan
efter samvarons
all­ra lju­vas­te sällheter.
Här hade nyutsprung­na rosor sam­ma kla­ra andning
som människan,
ty män­ni­skan upp­täck­te livet för förs­ta gången
och fack­lor höll vak­tan över den vis­dom som
viss­te att kär­le­ken all­tid vän­tat, på den som sökte
längs den ensam­ma läng­tans vägar. 

Presentation av boken:
Tranås at the Fringe
”Romantisk diktning idag”
med Ingela Karlsson
8 juli 15:30 på Strandbaren

Klicka och se hela pro­gram­met 1–8juli!

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!