Hoppa till innehåll

Diktomani
en ljudbok av Alfonso Ambrossi

  • av Dag Persson

 

Hans and­ra dikt­sam­ling – nu som ljud­bok – är en hyll­ning till dik­ten och poe­tens stän­di­ga behov av att läsa och skri­va. Inläsare är Ingela Karlsson. Bägge är de akti­va i Romantiska Förbundet.

Det var­dag­li­ga bil­dar ofta fond i Ambrossis dik­ter. Tanken lyfts till de exi­sten­ti­el­la frå­gor­na men han drar oss ald­rig läng­re bort än att vi kan åter­vän­da till jor­den, till det lil­la, till lyc­kan i stun­der av kär­lek och närhet. 

Omslaget till 'Diktomani', poesi-ljudbok av Alfonso Ambrossi, inläsare Ingela Karlsson, med en dramatisk himmel i fonden

FP-228e • ISBN: 978–91-88765–85‑7

Att Ambrossi ömmar för den roman­tis­ka dikt­ning­en råder det ing­en tve­kan om.

konst­när­ligt

vi är alla konstnärer
på något sätt

musikanten
i pen­tagram­mets noter
skådespelaren
i någon annans liv
Filosofen
i sina udda tankar
poeten
i blom­mans själ

ock­så en mor i
dag­li­ga bestyr

en dåre för­trol­lad i sin värld en
måla­re i graf­fiti på en vägg en
smin­kös i femi­ni­na ögon även
Snart snart jag vet att du vill göra det nu
jag
i dina skyg­ga läppar

arbe­ta­ren — vaga­bon­den — strippan
var och en på sitt sätt

av musi­ker — poet och dåre
har vi alla litegrann 

Line

Läs om Alfonso Ambrossi här »

PRIS: 64:-

KÖP NU OBS! ljud­bok för nedladdning.

 

 

Line

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!