Diktomani
en ljudbok av Alfonso Ambrossi

 

Hans and­ra dikt­sam­ling – nu som ljud­bok – är en hyll­ning till dik­ten och poe­tens stän­di­ga behov av att läsa och skri­va. Inläsare är Ingela Karlsson. Bägge är de akti­va i Romantiska Förbundet.

Det var­dag­li­ga bil­dar ofta fond i Ambrossis dik­ter. Tanken lyfts till de exi­sten­ti­el­la frå­gor­na men han drar oss ald­rig läng­re bort än att vi kan åter­vän­da till jor­den, till det lil­la, till lyc­kan i stun­der av kär­lek och närhet. 

Omslaget till 'Diktomani', poesi-ljudbok av Alfonso Ambrossi, inläsare Ingela Karlsson, med en dramatisk himmel i fonden

FP-228e • ISBN: 978–91-88765–85‑7

Att Ambrossi ömmar för den roman­tis­ka dikt­ning­en råder det ing­en tve­kan om.

konst­när­ligt

vi är alla konstnärer
på något sätt

musikanten
i pen­tagram­mets noter
skådespelaren
i någon annans liv
Filosofen
i sina udda tankar
poeten
i blom­mans själ

ock­så en mor i
dag­li­ga bestyr

en dåre för­trol­lad i sin värld en
måla­re i graf­fiti på en vägg en
smin­kös i femi­ni­na ögon även
Snart snart jag vet att du vill göra det nu
jag
i dina skyg­ga läppar

arbe­ta­ren — vaga­bon­den — strippan
var och en på sitt sätt

av musi­ker — poet och dåre
har vi alla litegrann 

Line

Läs om Alfonso Ambrossi här »

PRIS: 64:-

KÖP NU OBS! ljud­bok för nedladdning.

 

 

Line

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje