Hoppa till innehåll

Alfonso Ambrossi

  • av Dag Persson
bild: Svartvitt porträtt av Alfonso Ambrossi

Alfonso Ambrossi är poet med mång­kul­tu­rell bak­grund. Han är född i Ecuador och har ita­li­enskt påbrå. Han är ame­ri­kansk med­bor­ga­re men bosatt i Sverige sedan 1993 – en kos­mo­po­lit – stolt över sitt kul­tu­rel­la arv.

Diktsamlingen Diktomani är Ambrossis and­ra dikt­sam­ling och kom­mer nu, feb­ru­a­ri 2021, ut som E‑bok. Som den roman­ti­ker han är berör ändå hans dik­ter dagens moder­na sam­häl­le med allt vad det inne­bär av att vara människa.

Det är bara två år sedan han kom ut med Vindens alla barn. Då sa han:
   ”Det har varit en nöd­vän­dig mog­nads­tid där jag för­sökt att efter­strä­va enkel­he­ten men inte velat för­sa­ka budskapet.”

De som kän­ner Ambrossi menar att han är en lugn tän­ka­re med stor integri­tet. Han kan upp­fat­tas som blyg men han är inkän­nan­de och omtänk­sam. Hans huvud­in­tres­sen – vid sidan om famil­jen – är kul­tur i alla dess for­mer, huma­nism och filo­so­fi. Han är är ord­fö­ran­de i Romantiska för­bun­det och leder ett filo­so­fiskt säll­skap i Sigtuna stad där han även är bosatt.

ur Vindens alla barn

hem­lig­he­ten till lyckan
och nyc­keln till inre frid
är att upp­täc­ka att livet
inte är en rättighet
utan en gåva

så tack­sam till livet
till katten
till bröd och till vatten
till mor­gon och natten
så tack­sam till Dig

Alfonso Ambrossis böcker i webbshoppen

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!