Hoppa till innehåll

Skärvor
dikter av Beatriz Quevedo de Hansen

  • av Dag Persson

Beatriz Quevedo de Hansens dik­ter gri­per en om hjär­tat. Hennes erfa­ren­he­ter av att vara flyk­ting talar till oss alla, men kanske sär­skilt till de som käm­par med att bear­be­ta det för­flut­na och anpas­sa sig till en ny till­va­ro. Hur bear­be­tar hon sor­gen? Hur fin­ner hon tröst i sin längtan?

Stundom är hen­nes min­nen mör­ka, fyll­da av sorg och skuld. Men där finns ock­så sma­ker­na och dof­ter­na, den argen­tins­ka dryc­ken maté, pon­chon som fladd­rar i vin­den och syr­sor­nas sång, lik­som famil­jens ömhet och kär­lek. Men när min­ne­na möter nya upp­le­vel­ser, av små­ländsk ljung, asp och furor väx­er vil­jan att leva vidare.

Lycka

Brödskivor, sol­tor­kad skin­ka, öl
skrat­ten eka­de i de höga bergen
kon­do­ren fång­a­de det under sina rubin­fär­ga­de vingar
tog det med sig till sina hung­ran­de ungar
berät­ta­de om män­ni­skors lyc­ka därnere
i vindru­vor­nas dal,

Han hör­de ald­rig deras gråt när de gick därifrån

***

Kanel, nyba­ka­de bröd, honung
söt­man från igår
Lavendelns vingar
karamellsås
barn­do­mens doft
Mormors händer
väv­de sagor i mitt hår
i gra­na­täpp­lens skugga
Längtan letar sig ige­nom des­sa svun­na dagar

BILD: Omslaget till 'Skärvor' av Beatriz Quevedo de Hansen, på bilden en krossad tallrik i blått porslin på ett brunt golv

FP–164 • ISBN: 978–91-88765–15‑4

FAKTA

ARGENTINA (fr ”argen­tum”, sil­ver på latin) efter Río de la Plata, Silverfloden på spanska

Argentina är till ytan lika stort som Västeuropa. Klimatet vari­e­rar allt­i­från sub­tro­piskt i norr till ark­tiskt i söder. De fles­ta invå­nar­na har sina röt­ter från de som invand­rat från Europa.

Landets histo­ria präglas av mili­tär­dik­ta­tu­rer vil­ket har lett till att många har fått fly, främst under 1970-talet. Även om det bli­vit bätt­re sedan Mauricio Macri tog mak­ten 2015 utsätts fort­fa­ran­de grans­kan­de jour­na­lis­ter för hot och våld.

Antal invå­na­re 2017: 44 271 041
(jmf Västeuropa 398 milj)

KÄLLA: Utrikespolitiska insti­tu­tet

2022 utkom Beatriz Quevedo de Hansen med den bio­gra­fis­ka roma­nen Flyktens alla rum. Hennes gri­pan­de histo­ria berät­tar om flyk­ten ifrån hem­lan­det då mili­tär­jun­tan tog makten. 

PRIS: 100:-

KÖP NU DIREKT IFRÅN FÖRLAGET
FRAKT INGÅR ♥

eller

 

 

Om Beatriz Quevedo de Hansen »

 

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!