Hoppa till innehåll

Den tvehövdade hjorten
– av Anna Nero

  • av Dag Persson

 

Åter igen över­ras­kar Anna Nero med en alle­go­risk saga. Hon vän­der och vri­der på ting­en, tan­kar­na och käns­lor­na. Hon rör sig bland absur­di­te­ter och tve­tyd­lig­he­ter, gråska­lor, mel­lan­rum och krac­ke­le­ring­ar och en sur­re­a­lis­tisk verk­lig­het trä­der fram med nya möj­lig­he­ter för ”de olika”.

”Vattnet lig­ger svart under mig. Det är förs­ta gång­en jag kän­ner det; det and­ra hjär­tat. Jag är fort­fa­ran­de ett barn och jag har bestämt mig för att sim­ma till and­ra sidan sjön. ”

Brodyr av Anna Nero med brunsvart tråd på oblekt botten föreställande en hand som håller blodådror vari det hänger två hjärtan

Som illust­ra­tion i boken: ett bro­de­ri av författaren 

Vi får föl­ja mam­man Annie och hen­nes mys­tis­ka drag­ning till Tuforsa – ett litet iso­le­rat sam­häl­le långt in i de mör­kas­te av sko­gar. Här sker det märk­li­ga att allt föds i två; alla har en tvil­ling, även dju­ren. Många föds som sia­me­sis­ka tvil­ling­ar, rävar­na har flera svan­sar och så vida­re. Det sägs att plat­sen lider av en för­ban­nel­se och ing­en vågar kom­ma nära var­ken Tuforsa eller dess invånare. 

Frågorna blir till en bör­jan flera. Hur är egent­li­gen Annies för­hål­lan­de till sina barn? Vad är Tuforsa för en plats egent­li­gen? Vi und­rar ock­så – kanske anar – hur deras liv häng­er sam­man. Undan för undan fal­ler bitar på plats och vi kom­mer till insikt om att ”de oli­ka” lika­väl kan vara vi själva.

Det gröna bokomslaget till 'Den tvehövdade hjorten' av Anna Nero med en målning av en lastbil som syns mellan trädstammar

FP-249ISBN: 9789189762046

Läs om Anna Nero här »

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!