Hoppa till innehåll

På jakt efter solen — Några författare på franska Rivieran

  • av Dag Persson

av Bo Scharping

Scharping pre­sen­te­rar tolv kän­da för­fat­ta­re som alla valt att till­bringa tid vid Medelhavet. Några var verk­sam­ma så tidigt som i slu­tet av arton­hund­ra­ta­let, and­ra intill för bara någ­ra dece­ni­er sedan.

Vi får bland and­ra läsa om Guy de Maupassant, F. Scott Fitzgerald, Graham Greene, Aldous Huxley, Evert Taube, Marianne Greenwood, och Bruce Chatwin.

Scharping och hans fru ham­na­de för någ­ra år sedan av en till­fäl­lig­het i Antibes och har sedan dess åter­vänt många gång­er. Scharping skriver:

När vi pas­se­ra­de det lil­la rosa hotel­let La Pétite Réserve eller det ele­gan­ta Hôtel Belles Rives i när­be­läg­na Juan-les-Pins föd­des tan­ken till den­na lil­la bok.

Somligt känns kanske igen. Och vi kan läsa både om för­fat­tar­nas veder­mö­dor och om deras gläd­jeäm­nen. Svaret — eller sva­ren — till var­för de drogs just till solen på Rivieran, kan vi söka i oss själ­va. Därför ger läs­ning­en mer­smak, inte minst för den som söker inspi­ra­tion för sitt eget ska­pan­de. När en på det­ta sätt ser någ­ra av lit­te­ra­tu­rens sto­ra sam­la­de är det inte svårt att för­stå att ska­pan­det, med allt vad det bety­der av hårt slit och arbets­di­ci­pin, behö­ver lite av det goda livet, i skön sam­va­ro, i ett kli­mat där en mår bra.

Häng med! Läs Scharpings På jakt efter solen — Några för­fat­ta­re på frans­ka Rivieran.

TILL WEBBSHOPEN »

MER OM BO SCHARPING »

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!