Hoppa till innehåll

Tecken för häst – en triptyk
av Tina K Persson

  • av Dag Persson

Likt sha­ma­nen föl­jer Tina K Persson spå­ren. Minnen och dröm­mar för hen­ne först inåt, för att sedan leda hen­ne ut till havet. Vi föl­jer med och stundom kän­ner vi igen oss. Tecknen i våra liv kan för­bli just bara tec­ken men någon gång anar vi deras betydelse.

Arbetet med dik­ter­na har ju ock­så pågått under mer än tju­go år och vi kan ock­så kän­na igen stråk från hen­nes tidi­ga­re bok I en kly­ka av otid (palatset.poesi 2017). I bäg­ge böc­ker­na rör hon sig i natu­ren, gär­na i det öpp­na land­ska­pet, på stäp­pen. Hästen finns med, och inte bara som tec­ken utan som ett slags fär­djur som bär hen­ne vida­re på den­na poe­tis­ka färd.

Boken är upp­de­lad i tre kapi­tel. Det förs­ta – ”Flickan, häs­ten, jaget, modern” – och det sista ”Följer flo­den ut mot havet” – har vux­it fram under mer än tju­go års tid. Mittdelen – ”Med örat mot him­len” – är nyskri­ven. Hela diktsvi­ten kan läsas som i en slags kro­no­lo­gi men kan även ses som i en cirkel.

Omslaget till 'Tecken för häst – en triptyk' av Tina K Persson med remix av bild från grottmålning i Lascaux II, foto: Jack Versloot

FP–212 • ISBN: 978–91-88765–65‑9
Klicka för hög­re upplösning.

PRIS: 190:-

Fri frakt inom Sverige • Köp 3 val­fria tit­lar, få 20% rabatt

I virvel­dans mot stäppen
Flickan modern, hästen
Bilder så som i en film
Gräset vajar högt mot himlen
böl­jan­de likt norrsken
av och an

 

Lördag 4 decem­ber pre­sen­te­ra­des Tecken för häst – en trip­tyk på Italienska palat­set i Växjö inför en inbju­den publik. Tina K Persson berät­ta­de om dik­ter­nas till­bli­vel­se och om sitt skri­van­de. Här ett klipp där Tina K Persson läser ur boken ur den nya boken.

 

 

Line

Läs om Tina K Persson »

Line

 


Line

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!