fbpx

Tecken för häst – en triptyk
av Tina K Persson

Likt sha­ma­nen föl­jer Tina K Pers­son spå­ren. Min­nen och dröm­mar för hen­ne först inåt, för att sedan leda hen­ne ut till havet. Vi föl­jer med och stundom kän­ner vi igen oss. Teck­nen i våra liv kan för­bli just bara tec­ken men någon gång anar vi deras betydelse.

Arbe­tet med dik­ter­na har ju ock­så pågått under mer än tju­go år och vi kan ock­så kän­na igen stråk från hen­nes tidi­ga­re bok I en kly­ka av otid (palatset.poesi 2017). I bäg­ge böc­ker­na rör hon sig i natu­ren, gär­na i det öpp­na land­ska­pet, på stäp­pen. Häs­ten finns med, och inte bara som tec­ken utan som ett slags fär­djur som bär hen­ne vida­re på den­na poe­tis­ka färd.

Boken är upp­de­lad i tre kapi­tel. Det förs­ta – ”Flic­kan, häs­ten, jaget, modern” – och det sista ”Föl­jer flo­den ut mot havet” – har vux­it fram under mer än tju­go års tid. Mitt­de­len – ”Med örat mot him­len” – är nyskri­ven. Hela diktsvi­ten kan läsas som i en slags kro­no­lo­gi men kan även ses som i en cirkel.

Omslaget till 'Tecken för häst – en triptyk' av Tina K Persson med remix av bild från grottmålning i Lascaux II, foto: Jack Versloot

FP–212 • ISBN: 978–91-88765–65‑9
Klic­ka för hög­re upplösning.

PRIS: 190:-

Fri frakt inom Sve­ri­ge • Köp 3 val­fria tit­lar, få 20% rabatt

I virvel­dans mot stäppen
Flic­kan modern, hästen
Bil­der så som i en film
Grä­set vajar högt mot himlen
böl­jan­de likt norrsken
av och an

 

Lör­dag 4 decem­ber pre­sen­te­ra­des Tec­ken för häst – en trip­tyk på Ita­li­ens­ka palat­set i Väx­jö inför en inbju­den publik. Tina K Pers­son berät­ta­de om dik­ter­nas till­bli­vel­se och om sitt skri­van­de. Här ett klipp där Tina K Pers­son läser ur boken ur den nya boken.

 

 

Line

Läs om Tina K Persson »

Line

 


Line

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!