Lee Harris av Ola Lundqvist

Bild på omslaget till Lee Harris av Ola Lundqvist

Vem är Lee Har­ris? Pro­lo­gen i Ola Lun­dqvists diktsvit väc­ker und­ran. Men snart för­står vi och bör­jar att kän­na igen saker, stäm­ning­ar, kanske platser.

Vad gör vi med våra min­nen när vägar­na leder oss åt oli­ka håll? För att för­sö­ka för­stå vad som hål­ler oss kvar, för att kun­na släp­pa taget, mås­te vi ibland vän­da tillbaka.

Lee Har­ris är en ömsint diktsvit om arbe­te och kär­lek, om att vara bor­ta länge och att sent omsi­der söka sig hem.

OM OLA LUNDQIST »

LEE HARRIS I WEBBSHOPEN »