Hoppa till innehåll

Eva-Stina Byggmästar

 • av Sara Therese Lundstedt
BILD: Porträtt av Eva-Stina Byggmästar, fotograf: Alexandra Harald

Byggmästar är en hyl­lad poet, konst­när och för­läg­ga­re som har gett ut ett 20-tal böc­ker. Hennes roman­tik- och natur­ly­rik har pri­sats med bland annat Frödingpriset, Aniarapriset och Bellmanpriset.

Föddes gjor­de hon 1967 i Österbotten, Jakobstad, i Finland. Rötterna sträc­ker sig både till Dalarna, Tyskland, Irland och Nordkalotten. När hon var 17 år åkte hon till USA och besteg vul­ka­nen Mount St. Helens. Mellan åren 1986–1989 stu­de­ra­de hon konst och bod­de sena­re under flera år i Danmark och Sverige. Det är fram­förallt i Västerbotten med sina folk­li­ga berättartra­di­tio­ner som hon har för­fi­nat sin poe­tis­ka ådra.

Det sto­ra genom­brot­tet kom efter en tri­o­lo­gi om kär­le­ken, utgi­ven på Schildts & Söderströms för­lag med tit­lar­na Älvdrottningen (2006), Men hur små poe­ter finns det egent­li­gen (2008), samt Vagga liten vaga­bond (2010). Orden är lekan­de, över­ras­kan­de, och utfors­kar natu­rens alla loc­kel­ser och härligheter. 

Sebastian Johans skri­ver föl­jan­de i tid­skrif­ten Hufvudstadsbladet:

”Det gör inte det mins­ta ont när knop­par bris­ter. Inte hos Eva-Stina Byggmästar i alla fall. Snarare bris­ter de med en salut eller en fan­far och blir en käl­la till bubb­lan­de, skvatt­ran­de, högt­fly­gan­de ord som svä­var i väg som om de vore skjut­na ur en konfettikanon.”

Byggmästar hän­för sina läsa­re med öpp­na sin­nen och en vild aptit på livet, men sam­ti­digt är orden beja­kan­de, inte minst i dikt­sam­ling­en Låt hjär­tat tala hjär­tats språk som gavs ut på Fri Press 2022. Här stra­mar hon åt och fin­sli­par sin ord­kon­fet­ti, vår­dar den ömt och med­ve­tet, antar skep­na­den av den hän­för­da budd­his­ten som tål­mo­digt vatt­nar själ och träd­gård. Men inte utan att som van­ligt rus­ka om läsa­ren med sin närvaro. 


Läs om Låt hjärtat tala hjärtats språk »

Läs om Snöapan »

Jag avun­das
vin­dens luffartillvaro
och drar ett djupt andetag
sam­ti­digt kommer
näs­ta loc­kan­de tanke –
att brot­ta ner
sig själv på marken
när tyst­na­den blir
för brutal 

BILD: Omslaget till boken 'Låt hjärtat tala hjärtats språk' av Eva-Stina Byggmästar

Tidigare utgivet av Eva-Stina Byggmästar:
 • Alla land­skap inom mig — om gudar, hel­gon och poe­ter 2023
 • Vill du kys­sa en rebell? 2023
 • Nattmusik för dags­län­dor, 2019
 • Orkidébarn, 2018
 • Naturbarn. Dikter i urval 1986–2016, 2017
 • Sandstorm & Den rosa öknen, till­sam­mans med Gurli Lindén, Minimal för­lag 2015
 • I tvil­ling­ar­nas tec­ken, 2015
 • Barrskogarnas barn, 2014
 • Locus amo­e­nus, 2013
 • Vagga liten vaga­bond, 2010
 • Men hur små poe­ter finns det egent­li­gen, 2008
 • Älvdrottningen, 2006
 • Knoppar blom­mor blad och gre­nar, 2004
 • Näckrosön, 2003
 • Den har­hjär­ta­de män­ni­skan, 2001
 • Bo under ko, 1997
 • Framåt i blått, 1994
 • För upp en svan, 1992
 • Drivkrafter, 1990
 • Spiralens form, 1989
 • Spiralens form, lång­dikt, 1988
 • Amuletten, 1988
 • I glas­skär­vor­nas rike, 1986
Essä
 • Min ama­tör­bo­ta­nis­ka själv­bi­o­gra­fi 2012
  Medverkan i antologier bl.a.
  • Tråkboken, 2010
  • Sommardikter, B Dahlström, 2005
  • Orden brin­ner i hjär­nan, M. Isaksson, 2004
  • Den svens­ka hög­tids­bo­ken, 2000
  • Fyra gene­ra­tio­ner, mel­lan bil­der­na, 2000
  • När grått blir grönt, Arne Edsbagga, H. Lundbeck, 2000
  • Samtal med för­fat­ta­re, Lennart Lindeskog, 2000
  • Att leva skri­van­de, 1998
  • Femton poe­ter ur 90-talet, 1997
  • Diktens flod, 1997
  • Grönskande hori­sont som gung­ar, ung fin­lands­svensk lyrik och pro­sa, 1994
  • 11 fin­lands­svens­ka poe­ter en anto­lo­gi, 1992
  • Femtiosex öster­bott­nis­ka för­fat­ta­re, 1990
  • Växa ur mör­ker, 1988

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!