Eva-Stina Byggmästar

BILD: Porträtt av Eva-Stina Byggmästar, fotograf: Alexandra Harald

Eva-Stina Byggmästar, foto­graf: Alexandra Harald


Poeten, essä­is­ten och konst­nä­ren Eva-Stina Byggmästar är född 7 juni 1967 i Österbotten, Jakobstad, Finland.

Hon har bon­de- och arbet­ar­bak­grund med röt­ter i Dalarna, Tyskland, Irland och Nordkalotten. Redan som 17-åring bar det iväg till USA där Byggmästar bland annat besteg vul­ka­nen Mount St. Helens. Mellan åren 1986–1989 stu­de­ra­de hon konst och bod­de sena­re under flera år i Danmark och Sverige, fram­förallt i Västerbotten som är berömd för sin folk­li­ga berättartradition.

Under årens lopp har Byggmästar pub­li­ce­rat ett 20-tal böc­ker och pri­sats för sin poe­si. Hon har bland annat mot­ta­git Frödingpriset, Aniarapriset och Bellmanpriset. Hon skri­ver främst natur­ly­rik och kär­lekspo­e­si. Här lyc­kas hon över­ras­ka sin läsa­re med barr­skogs­dof­tan­de och nyför­äls­ka­de rader av häp­nad och för­fö­rel­se där bib­li­o­te­ka­ri­er och poe­ter sam­sas med vaga­bon­der och film­stjär­nor. Det är en poe­si som nyfi­ket tycks kvill­ra sig fram över bok­si­dan, den är öppen och beja­kan­de men ock­så full av integritet:För så

är det ju egentligen:

poe­sin är en hybrid,

mel­lan ett bombskydd

och ett gökur


Hennes poe­si åter­skän­ker oss det för­lo­ra­de barn, som är vår själ och ger oss en natur full av mira­kel. Bland sam­ti­da poe­ter är hon unik som trös­ta­re och led­sa­ga­re till de ytters­ta mysterierna.


2022 släpp­tes dikt­sam­ling­en Låt hjär­tat tala hjär­tats språk på Fri Press.Läs mer poesi på författarens egen blogg »

BILD: Omslaget till boken 'Låt hjärtat tala hjärtats språk' av Eva-Stina Byggmästar

Läs om boken Låt hjärtat tala hjärtats språk »

Tidigare utgivet:

 • Du får träf­fa mig på egen risk 2022
 • Bastard 2022
 • Panta Rei 2022
 • Sjösatt och för­list 2021
 • Nattmusik för dags­län­dor, 2019
 • Orkidébarn, 2018
 • Naturbarn. Dikter i urval 1986–2016, 2017
 • Sandstorm & Den rosa öknen, till­sam­mans med Gurli Lindén, Minimal för­lag 2015

 • I tvil­ling­ar­nas tec­ken, 2015
 • Barrskogarnas barn, 2014
 • Locus amo­e­nus, 2013
 • Vagga liten vaga­bond, 2010
 • Men hur små poe­ter finns det egent­li­gen, 2008
 • Älvdrottningen, 2006
 • Knoppar blom­mor blad och gre­nar, 2004
 • Näckrosön, 2003
 • Den har­hjär­ta­de män­ni­skan, 2001
 • Bo under ko, 1997
 • Framåt i blått, 1994
 • För upp en svan, 1992
 • Drivkrafter, 1990
 • Spiralens form, 1989
 • Spiralens form, lång­dikt, 1988
 • Amuletten, 1988
 • I glas­skär­vor­nas rike, 1986

Essä

 • Min ama­tör­bo­ta­nis­ka själv­bi­o­gra­fi 2012

Medverkan i antologier bl.a.

 • Tråkboken, 2010
 • Sommardikter, B Dahlström, 2005
 • Orden brin­ner i hjär­nan, M. Isaksson, 2004
 • Den svens­ka hög­tids­bo­ken, 2000
 • Fyra gene­ra­tio­ner, mel­lan bil­der­na, 2000
 • När grått blir grönt, Arne Edsbagga, H. Lundbeck, 2000
 • Samtal med för­fat­ta­re, Lennart Lindeskog, 2000
 • Att leva skri­van­de, 1998
 • Femton poe­ter ur 90-talet, 1997
 • Diktens flod, 1997
 • Grönskande hori­sont som gung­ar, ung fin­lands­svensk lyrik och pro­sa, 1994
 • 11 fin­lands­svens­ka poe­ter en anto­lo­gi, 1992
 • Femtiosex öster­bott­nis­ka för­fat­ta­re, 1990
 • Växa ur mör­ker, 1988

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!