fbpx

Omfamningen
av Sayam Chortip


Han läser nio av sina dik­ter. Rik­tar de sig till dig som vet att poe­sin är en stor kraft som kan för­änd­ra värl­den? Något är dags­ak­tu­ellt annat tid­löst. Ibland med ett roman­tiskt anslag.

Omslaget till 'Omfamningen' en diktsvit av Sayam Chortip

FP–218e • ISBN: 978–91-88765–67‑3

Det är något mäs­san­de i Chor­tips sätt att läsa. Och han vill något. Kanske att vi ska se honom, att vi ska se det han ser, att vi ska öpp­na våra sin­nen och upp­täc­ka det sto­ra i det lil­la. Hop­pet finns ju bara en omfam­ning bort. 

Sayam Chortip på Gothenburg fringe 2021, 11 september, Gathenhielmska huset, Stigbergstorget i Göteborg, foto: Zainab Arshad

Say­am Chor­tip på Gothen­burg fringe 2021, Gathen­hi­elms­ka huset, Stig­bergstor­get i Göte­borg. Foto: Zai­nab Ars­had.

Inspel­ning­tek­ni­ker var Tom­my Mat­ti­as­son, Grun­den Media. Mix­at till­sam­mans med Johan F Käll­mans sug­ges­ti­va ljud­land­skap blir Omfam­ning­en ett vär­man­de till­skott i det poe­tis­ka land­ska­pet. Lyss­na här till ett litet smakprov. 


PRIS: 75:-

KÖP LJUDBOKEN

Fri frakt inom Sve­ri­ge • Köp 3 val­fria tit­lar, få 20% rabatt


Läs om Sayam Chortip här »Line

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!