Hoppa till innehåll

Från tiderna och rummet
av Peter Svensson

  • av Sara Therese Lundstedt

Haikun är en kort­fat­tad dikt­form. Med ett litet antal ord anty­der den det sam­man­hang som utgör ögon­blic­ket. Diktarens nu kaps­las in i de fåta­li­ga orden och kan, ibland, öpp­na sig hos läsa­ren. Som en häls­ning från tider­na och rummet.

Svensson skild­rar års­ti­der­nas väx­ling­ar i ett Sverige som vi kän­ner igen. Ibland kryd­das inne­hål­let av influ­en­ser från öst såsom bam­bu och Yunnan-te, men mest är det detal­jer­na av lön­nä­sor, frost, cyklis­ter och neon­ljus som får ett nytt skim­mer i hans skick­ligt utför­da tre­ra­ding­ar. Inte säl­lan med en stil­la humor och ironi. 

fort upp­för trappan

orto­ce­ra­ti­ter­na

vilar i marmorn

Vardagen tillå­ter oss säl­lan att skän­ka upp­märk­sam­het åt exem­pel­vis de ble­ka fos­si­ler­na i trapp­hu­set som vitt­nar om ett stör­re sam­man­hang i tid och rum.

Omslaget till 'Från tiderna och rummet' av Peter Svensson, med teckning av en trilobit

FP–190 • ISBN: 978–91-88765–47‑5

 

Med Svenssons haiku öpp­nas vyer­na. I de mest tri­vi­a­la stun­der av dyg­net, i pen­del­tra­fi­ken eller tvätt­hal­len, gör han oss påmin­da om vårt varan­de i ögonblicket.

 

Läs mer om Peter Svensson här »

i gry­nings­lju­set

Essingeledens bilar

på sov­rums­väg­gen

 

PRIS: 140:-

KÖP BOKEN FRÅN FÖRLAGET ♥

Fri frakt inom Sverige • Köp 3 = 20% rabatt

 

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!