Hoppa till innehåll

Kartor över morgondagens drömmar
av Svea Lofthouse & Angel Park

  • av Dag Persson

Bakom pseu­do­ny­mer­na hit­tar vi poe­ter­na Jens Sandberg (Svea) och Peter Björkman (Angel). De har skri­vit till­sam­mans i mer än tret­tio år. Dikterna är ofta humo­ris­tis­ka ”sam­tids­kom­men­ta­rer”. De för­sö­ker ock­så ”att ta ner de sto­ra och all­var­li­ga frå­gor­na på ett mer kon­kret och nära plan” och på sina all­de­les egna sätt besvär­jer de ”det svå­ra” med den ”stu­den­ti­ko­sa galen­skap” de fort­fa­ran­de besitter.

Omslaget till 'Kartor över morgondagens drömmar' av Svea Lofthouse & Angel Park

FP–210 • ISBN: 978–91-88765–62‑8

Vi kän­ner snart igen oss i den sur­re­a­lis­tis­ka värld de målar upp. För Kartor över mor­gon­da­gens dröm­mar skul­le lika väl kun­na vara en kar­ta över den värld vi lever i. Själva navi­ga­tio­nen är lika svår, för när vi föl­jer dik­ter­na ham­nar vi inte säl­lan någon annan­stans än där vi först tänkt oss.

 

Line

Om Jens Sandberg och Peter Björkman »

18

Klockan tre en tors­dags­ef­ter­mid­dag i maj
är luf­ten klar och solen hög,
fåg­lar låter över­allt – och män­ni­skor gör sig glada.
Erik kän­ner vårens fri­het och gräns­lö­sa löften.
Han skyn­dar in till hyl­lor­na på Borghamns bibliotek
och blir kvar där i fyra timmar.
Eriks vår­skri skal­lar mel­lan hyllorna.

Referenserna är många och spre­tar. Det lit­te­rä­ra överas­kar inte då bäg­ge poe­ter­na är bib­li­o­teks­män­ni­skor. (Se deras för­fat­tar­pre­sen­ta­tion.) Musiken finns där. De kal­lar sig ”ral­lar­ro­sor” och sjung­er för de gam­la och sju­ka. De ”dekla­me­rar poe­si för bib­li­o­te­ka­ri­er­na”. De lyss­nar gär­na till and­ras sång­er, rör­mokar­kvin­nor, till fis­kar­na på stran­den utan­för Willys varu­hus, Kicki Danielsson med God mor­gon, är du rik­tigt vaken än, flic­kor med gyl­le­ne klän­ning­ar, till Paddy McAloon som sjung­er Grief built the Taj Mahal, alla som sjung­er på Tellus bokcafé och Peter Albert Neil Perrett som sjung­er om oför­där­vad kärlek.

Med Kartor över mor­gon­da­gens dröm­mar bidrar Sandberg och Björkman till att hålla liv i en poe­tisk tra­di­tion ännu ett sekel. Där inte den skräm­man­de sati­ren och trau­ma­po­e­sin når fram kan den absur­da dik­ten speg­la en absurd värld och för­hopp­nings­vis bidra till att bry­ta cynis­mens och defai­tis­mens kvä­van­de grepp. 

 

PRIS: 140:-

Fri frakt inom Sverige • Köp 3 val­fria tit­lar, få 20% rabatt

eller


Line

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!