Hoppa till innehåll

Dikter som porträtt
av Andreas Björsten

  • av Sara Therese Lundstedt

De senas­te åren har inte varit nådi­ga för poe­ten som 60+ drab­bats av både Coronaviruset och Parkinsons sjuk­dom. Hans dik­ter tar sats i för­änd­ring­ar­na han upp­le­ver i sin kropp och de många sjuk­hus­be­sö­ken ska­par ett nytt ramverk.

dikt skri­ven
fri och skräckslagen
från det inre av en
magnetröntgenkamera 

Men istäl­let för att fång­as av sjuk­do­men visar den­na dikt­sam­ling på en otro­lig vil­je­kraft — och tack­sam­het. Titeln Dikter som por­trätt är en hyll­ning till de vän­ner och kol­le­gor som har inspi­re­rat Björsten genom åren, där­ibland Bo Setterlind, Ulf Lundell och Bruno K Öijer. Peter Lindforss, vars anteck­nings­bok och opub­li­ce­ra­de manus Björsten vår­dar ömt, ger han en sär­skild tillägnan:

Mitt bokomslag
är en labyrint
i vil­ken Peter Lindforss försvann
på jakt
efter sin egen oskriv­na bok
Jag ropa­de honom tillbaks
men han bara försvann 

I ett inle­dan­de för­ord berät­tar Björn Öijer om Björstens skri­van­de och enga­ge­mang på den svens­ka poe­si­sce­nen. Det är ibland med svår­mod, ofta med sin charm, som Björsten själv för­sva­rar sin egen poesi:

med skrynk­lig skjor­ta och ostruk­na dikter
gav jag mig ut i litteraturen
såg eta­blis­se­mang­et stängas
såg under­groun­den öppnas 

 

 

Omslaget till 'Dikter som porträtt' av Andreas Björsten

FP–201 • ISBN: 978–91-88765–61‑1

 

PRIS: 180:-

Fri frakt inom Sverige • Köp 3 val­fria tit­lar, få 20% rabatt

eller


Line

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!