Hoppa till innehåll

Var Dags Poesi
av Staffan Nordström

  • av Dag Persson

Staffan Nordström fin­ner inspi­ra­tion i var­da­gens små hän­del­ser, gär­na ute i natu­ren. Han minns med gläd­je den tid som flytt – men flyr för den sakens skull inte den tid vi idag lever i. Dikterna har tol­kats i bild av barn­doms­kam­ra­ten Bertil Hedman.

Omslaget till 'Var Dags Poesi' av Staffan Nordström, med målning av Bertil Hedman föreställande en man hållande ett par skidor, med en glödande solnedgång i bakgrunden

FP–205 • ISBN: 978–91-88765–58‑1

Nordströms dik­ter har ett roman­tiskt anslag där han ger uttryck för sina iakt­ta­gel­ser i stort och smått – mel­lan him­mel och jord. Inte säl­lan kny­ter han sam­man min­ne­na från förr med insik­ten om att livet en gång ska ta slut – till tack­sam­het och för­drag­sam­het. En av hans läsa­re uttryc­ker det såhär:

Flera av dina tex­ter fång­ar mig och berör mig. Speciellt de tex­ter där du uttryc­ker dina tan­kar om livets änd­lig­het och sak­na­den efter män­ni­skor som står eller stått dig nära.

Formen är fri vers även om där smi­ter in rim och lek med rytm och ord­klang­er. Har en dikt flera stro­fer låter Nordström ock­så rader­na i var och en vara lika många.

Mer om Staffan Nordström »

 


Uppslag ur boken

Boken är rikt illu­stre­rad med Bertil Hedmans fan­ta­si­fyll­da bil­der i digital‑, bland- och kol­la­ge­tek­nik. Oftast är de skö­na – någon gång komis­ka och absur­da, till och med gro­tes­ka, säl­lan helt abstrak­ta. De fles­ta kan upp­fat­tas som tyd­li­ga illust­ra­tio­ner, eller tolk­ning­ar till dik­ter­na.
Klicka på bil­der­na för förstoring!

Uppslag ur boken

PRIS: 200:-

KÖP BOKEN FRÅN FÖRLAGET ♥

Fri frakt inom Sverige • Köp 3 = 20% rabatt

eller

KÖP BOKEN  BOKUS

KÖP BOKEN ADLIBRIS

Line

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!