Hoppa till innehåll

Alla slagfält blöder i mina ögon
– Hispadikter av Gatuduvan

  • av Dag Persson

 

Gatuduvan är här med en ny bok med dik­ter han skrev då han under 2018 var inskri­ven på S:t Görans sjuk­hus. Det är en stark vitt­nes­börd om smär­tan, lidan­det och ång­es­ten. Men han besit­ter ock­så modet att öppen­hjär­tigt och självut­läm­nan­de berät­ta om sina upplevelser.

– Jag svet­ta­des, frös och ska­ka­de… Skrev. Hoppas den­na bok kan skän­ka dig hopp och styr­ka, mod att vara den du är, säger han.

Han når inte bara de som själ­va befin­ner sig i sam­ma situ­a­tion eller som haft lik­nan­de upp­le­vel­ser, utan ock­så de som tyc­ker sig ”stå utan­för”. Upplevelserna som kom­mer till utryck har ock­så en annan bot­ten: värl­den utan­för och runt omkring.

Bomberna fal­ler över Syrien
och jag sit­ter på en låst avdelning
och räk­nar tim­mar dagar och veckor
rök­hos­ta och dimma
blan­das med medi­cin­vag­nar­nas drömmar
när jag betrak­tar världen
från rök­bal­kong­en på sjät­te våningen
för er som för­lo­rat allt
i sam­ti­dens ångestgap
för alla er på flykt på drift
alla inlåsta bor­tja­ga­de och förtryckta
jag nås av nyhe­ten vid frukostbordet
där vi äter smär­ta ur en duvung­es vingar
jag öns­kar jag kun­de göra något mer
än att bara existera
jag tror på vind
jag tror på poesi
en dada-anar­kis­tisk kärleksförklaring
till en för­lo­rad värld
jag ber om nåd
nåd
nåd

Boken är rikt illu­stre­rad av C. M. Lundberg där hans brin­nan­de mål­ning­ar ackom­pan­je­rar dik­ter­na – både i hel­ve­te­smör­ker och i him­la­hopp – på bokens fram­si­da lik­som vid många av dikterna.

FP-209ISBN: 978–91-88765–76‑5

Att Gatuvan har minst en fot i estrad­po­e­sin känns. Läs mer om honom och hans tidi­ga­re böc­ker här »>

PRIS: 208:-


Fri frakt inom Sverige • Köp 3 val­fria tit­lar, få 20% rabatt

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!