Hoppa till innehåll

Isvinter
haiku av Per Lunqe

  • av
BILD: Omslag till 'Isvinter' av Per Lunqe, sprucken is vid en klippstrand

FP–068 • ISBN: 978–91–85972–33–3

En haijin, kal­lar han sig. Och han skri­ver på svens­ka — hur blir det? Kanske lite som far­bror Issa ibland, en och annan över­rask­ning, men mer påtag­ligt. ”Jag flör­tar inte med tra­di­tio­ner”, säger Lunqe, även om många av dik­ter­na ändå vitt­nar om en käns­la för den klas­sis­ka haikun.

Han har hela värl­den som sitt arbets­fält och har under peri­o­der fun­ge­rat som foto­graf på plat­ser många helst inte vill befin­na sig på. Något en kan ana ibland 

 

ur Isvinter:

Två barn på stigen

inte ens soldaterna

und­går att se dem

 

Grässtrån i vinden

otram­pa­de vajar de

under lät­ta moln

 

PRIS: 50:-

BESTÄLL

Fel: Kontaktformulär hit­ta­des inte.

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!