Hoppa till innehåll

Isvinter
haiku av Per Lunqe

  • av Dag Persson
BILD: Omslag till 'Isvinter' av Per Lunqe, sprucken is vid en klippstrand

FP–085

En haijin, kal­lar han sig. Och han skri­ver på svens­ka — hur blir det? Kanske lite som far­bror Issa ibland, en och annan över­rask­ning, men mer påtag­ligt. ”Jag flör­tar inte med tra­di­tio­ner”, säger Lunqe, även om många av dik­ter­na ändå vitt­nar om en käns­la för den klas­sis­ka haikun.

Han har hela värl­den som sitt arbets­fält och har under peri­o­der fun­ge­rat som foto­graf på plat­ser många helst inte vill befin­na sig på. Något en kan ana ibland 

 

ur Isvinter:

Två barn på stigen

inte ens soldaterna

und­går att se dem

 

Grässtrån i vinden

otram­pa­de vajar de

under lät­ta moln

 

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!