Hoppa till innehåll

Gatuduvan

  • av Dag Persson

 

 

Gatuduvan är född och upp­vux­en i Stockholmsförorten Hökarängen. Redan som liten väx­te hans läng­tan och han dröm­de sig bort­om något mer än sko­la. Jobb. Död.

Det blev en del kring­flac­kan­de i Norden och tid­vis lev­de han som hemlös.

Erfarenheterna blev tex­ter. Det är ”blod, san­ning och tårar, det är en kär­leks­för­kla­ring till mot­stån­det. Det är en kamp mot alla for­mer av för­tryck och för­ned­ring. Befria män­ni­skan från sitt sla­ve­ri”, säger han. Bakgatorna, misä­ren och den ruf­fi­ga skön­he­ten är stän­digt när­va­ran­de på hans vand­ring­ar och i hans dik­ter. Men ock­så mänis­kor, stjär­nor och läng­tan – och kärlek.

Gatuduvan är med­lem i poe­si­rö­rel­sen La Poème Kalashnikov, ”som vill få fler att läsa poe­si och ploc­ka ner den från kri­stall­kro­nor­na”. På sena­re år har han ock­så utveck­lat sitt måle­ri och ställt ut sina tav­lor. Han bor och ver­kar i Stockholm och har flera pro­jekt igång. Han sam­ar­be­tar bland annat med oli­ka musi­ker där han står för text och upp­läs­ning. Livs levan­de Spoken Word, får en säga.

Förutom Gatuduvans tit­lar på Fri Press har han gett ut Skuggans avtryck i asfal­ten (2003), Trottoarernas ande­tag (2011), Rännstenens laser­blick (2012), Truxal (2013) och tidi­ga­re i år (2019) EP:n Källarsynfoni på Styx förlag/PTROLEUM. Du hit­tar den och mer från Gatuduvan på Spotify.

GATUDUVAN FRI PRESS FÖRLAG

Att alltid bära källaren...Vägrandets gospelI ett moln av fimp och nagelbitna visionerBenzino BoulevardBenzino Boulevard

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!