Hoppa till innehåll

Avlägsen koltrast
av Helena Heyman

  • av Dag Persson

En avläg­sen kol­trast finns vis­ser­li­gen med, men oftast tar hon oss helt nära där hon delar med sig av sin­nes­in­tryck, tan­kar och käns­lor. Ibland målar hon bara upp kon­tu­rer­na med orden och vi kan själ­va fyl­la i. Fåglarna – sär­skilt fåg­lar­na är där – med sina ving­ar, läten och spår. Och hon är med­ve­ten om deras oli­ka egenheter: 

Leriga vägar
med mitt­sträng­ens balansgång
Gulsparven räknar

Emellanåt låter hon en dikt lik­som peka innåt hen­ne själv när hon låter sig sve­pas med av för­nim­mel­ser i det till syn­ses alldagliga:

En röst
lik hans
som gat­lyk­tans ble­ka sken

Minnet ras­par till

Omslaget till 'Avlägsen koltrast' av Helena Heyman, med en tuschmålad koltrast mot oblekt papper

FP–186 • ISBN: 978–91-88765–44‑4

 

Heyman rör sig för­sik­tigt där ute med natu­rens års­tids­väx­ling­ar, i den stän­di­ga för­änd­ring­en mel­lan rörel­se och vila. Vi påminns om skör­he­ten, om allt det som bara finns där och vän­tar på oss. Vi påminns sam­ti­digt om att vi mås­te vara så räd­da det och kanske är det ock­så då vi upp­täc­ker oss själva.

 

Läs mer om Helena Heyman här »

Nu är den timmen
då kattugg­lan ropar

och tal­gox­en för dagen
lagt undan sin fiol

Och kol­tras­tens skuggsång
från skogen
tystnat

 

PRIS: 168:-

KÖP BOKEN FRÅN FÖRLAGET ♥

Fri frakt inom Sverige • Köp 3 = 20% rabatt

eller

KÖP BOKEN  BOKUS

KÖP BOKEN ADLIBRIS

 

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!