fbpx

Sila himmel, sila jord
av Johan Landgren

Land­grens iakt­ta­gel­ser av natur gör sig ofta till­kän­na där han ledigt rör sig mel­lan mak­ro- och mikro­kos­mos. Ibland är han insu­pan­de där, näs­tan svär­misk – en annan gång intar han ett natur­ve­ten­skap­ligt per­spek­tiv, fast utan att släp­pa blic­ken ifrån feno­me­nen i dess enk­las­te form.

Dik­ter­na i Sila him­mel, sila jord är upp­de­lad i fem delar. Den förs­ta är tilläg­nad det utmatt­nings­syndrom som poe­ten dia­gnos­ti­se­rats med. De fyra efter­föl­jan­de delar­na föl­jer års­ti­der­nas gång och skild­rar Land­grens upp­le­vel­ser av ögon­blick, insik­ter, smärt­punk­ter och infall.

När det är något som stör – berg­spräng­ar­nas dunk, flistug­gar som drar genom sko­gen, eller efter besö­ket på kött­fa­bri­ken – säger han ifrån.

De egna umbä­ran­de­na finns där ock­så. Lik­som livet hem­ma, med barn, träd­gård, favo­rit­mu­si­ken och poe­ter­na han själv gär­na läser.

 

 

Se och hör
Johan Landgren
läsa några dikter.

PRIS: 155:-

KÖP BOKEN FRÅN FÖRLAGET ♥

Fri frakt inom Sve­ri­ge • Köp 3 = 20% rabatt

eller

KÖP BOKEN  BOKUS

KÖP BOKEN ADLIBRIS