Hoppa till innehåll

Sila himmel, sila jord
av Johan Landgren

  • av Sara Therese Lundstedt

Landgrens iakt­ta­gel­ser av natur gör sig ofta till­kän­na där han ledigt rör sig mel­lan mak­ro- och mikro­kos­mos. Ibland är han insu­pan­de där, näs­tan svär­misk – en annan gång intar han ett natur­ve­ten­skap­ligt per­spek­tiv, fast utan att släp­pa blic­ken ifrån feno­me­nen i dess enk­las­te form.

Dikterna i Sila him­mel, sila jord är upp­de­lad i fem delar. Den förs­ta är tilläg­nad det utmatt­nings­syndrom som poe­ten dia­gnos­ti­se­rats med. De fyra efter­föl­jan­de delar­na föl­jer års­ti­der­nas gång och skild­rar Landgrens upp­le­vel­ser av ögon­blick, insik­ter, smärt­punk­ter och infall.

När det är något som stör – berg­spräng­ar­nas dunk, flistug­gar som drar genom sko­gen, eller efter besö­ket på kött­fa­bri­ken – säger han ifrån.

De egna umbä­ran­de­na finns där ock­så. Liksom livet hem­ma, med barn, träd­gård, favo­rit­mu­si­ken och poe­ter­na han själv gär­na läser.

 

 

Se och hör
Johan Landgren
läsa några dikter.

PRIS: 155:-

KÖP BOKEN FRÅN FÖRLAGET ♥

Fri frakt inom Sverige • Köp 3 = 20% rabatt

eller

KÖP BOKEN  BOKUS

KÖP BOKEN ADLIBRIS

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!