Mellanrum – fyrtioåtta dikter
av Folke T. Olofsson

BILD: Omslag till Folke T. Olofssons 'Mellanrum – fyrtioåtta dikter' i fonden litografi med en å där en bro, en kvarnbyggnad och grönska speglar sig i vattenytan

Folke T. Olofs­sons dik­ter är ofta pas­to­ra­la. Något som kanske kan för­kla­ras av hans bak­grund som kyr­ko­her­de. Vi kän­ner vin­den, reg­net och snön. Vi ser fåg­lar, blom­mor och spår av mänsk­ligt liv – gam­malt och nytt – på gott och ont. Ock­så klock­klang hörs. Olofs­son hål­ler de exi­sten­ti­el­la frå­gor­na vid liv och han rör vid det outgrundliga.

De fyr­tio­åt­ta dik­ter­na i Mel­lan­rum, är alla num­re­ra­de i kro­no­lo­gisk ordning.

Läs om Folke T. Olofsson »

ur Fem­tio­and­ra dikten

 

En tra­na lyfter

och är ing­et annat än

en ving­bred vak­sam fågel

i flykt över den igen­vux­na insjön

med ros­tan­de mjär­dar vid udden med bryggan

där fis­kar­na som redan mult­nat till jord på kyrkogården

en gång drog upp sina tjär­struk­na båtar och laga­de sina nät.

 

Boken i webbshoppen »