Hoppa till innehåll

Havet har inget namn / The sea has no name – haiku
av Lars Granström

  • av Dag Persson

Lars Granström har skri­vit haiku i många år och var ock­så en av dem som var med och grun­da­de Svenska Haikusällskapet (SHS). Flera av dik­ter­na är ock­så illu­stre­ra­de av konst­nä­ren Benny Ekman.

Den här dikt­sam­ling­en, som mesta­dels är resul­ta­tet av de senas­te årens skri­van­de, inne­hål­ler ock­så ett urval dik­ter från hans tidi­ga­re Plötsligt slår blix­ten ned (Alligator för­lag 2006). I Havet har ing­et namn hit­tar vi ock­så var­je dikt både på eng­els­ka och svens­ka då Granström inte är helt okänd hos läsa­re ock­så i and­ra län­der. Förordet, ock­så det två­språ­kigt, är skri­vet av vän­nen och tidi­ga­re ord­fö­ran­den i SHS, Lars Vargö. Han skriver:

Hans poe­si har alla de aspek­ter som är för­knip­pa­de med bra haiku. Dikterna är under­fun­di­ga, efter­tänk­sam­ma, tra­di­tio­nel­la och nyska­pan­de om vartan­nat och det märks att han trivs i sin gen­re när han skriver.

Två uppslag ur Havet har inget namn / The sea has no name – haiku av Lars Granström. Klicka på bilderna för förstoring!

Line

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!