STARTSIDAN

Fri Press för­lag ger ut nyskri­ven svensk lyrik, äld­re kine­sisk och japansk poe­si, beat, haiku-dikt, senryu, hai­ga, rese­be­rät­tel­ser, roma­ner, novel­ler, histo­ria – och ännu mer.

GILLA & DELA FRI PRESS

Generic selectors
Exact mat­ches only
Search in tit­le
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages

NYTT

BILD: Omslaget till 'Korttänkt' av Sonja Danielsson, i grönt lövmönster med en gunga i ett träd" title="BILD: Omslaget till 'Korttänkt' av Sonja Danielsson, i grönt lövmönster med en gunga i ett träd

Korttänkt – från ett långt liv
av Sonja Danielsson

Somliga dik­ter uttryc­ker nog ett slags vemod. Men det Sonja Danielsson för­med­lar är trös­te­ri­ka ord, sär­skilt för de som inser att åld­ran­det är något ofrån­kom­ligt …
LÄS MER »
BILD: tre böcker, 'Skuggbilder' av Ingun Christensen, 'Irrspår' av Dag Persson och 'Hästtjuvar' av D H Kauffmann samt om 'Fri Press Mobil – kortnoveller och recept helt gratis' i mobilen

Sommar-noveller – också i mobilen

Läser du novel­ler och kor­ta­re berät­tel­ser? Kolla in någ­ra av våra tit­lar som vi som­mar-rear redan idag. Läs ock­så våra mikro­no­vel­ler helt fritt direkt i …
LÄS MER »

Att växa upp på 50-talet – Några minnesbilder
av Bo Scharping

Författaren berät­tar om sin upp­växt i Sverige som sträc­ker sig över 50- och 60-talen. På vis­sa sätt är berät­tel­sen typisk, på and­ra helt unik. Mjölkbutiken …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till 'Mellan träden någonstans' av Eleonore Christoffersén Ryndal, på bilden syns en röd ladugårdsvägg med en stängda luckor och en slingrande murgröna

Mellan träden någonstans
av Eleonore Christoffersén Ryndal

Gilla & Dela Detta är Eleonore Christoffersén Ryndals and­ra dikt­sam­ling. I den för­ra, Skuggornas barn, fanns myc­ket av min­ne­na från barn­do­men, till­sam­mans med vand­ring­en där­i­från …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till 'Yoga som djur – en handbok för alla' av Dag Persson med illustrationer av Sara Lundstedt

Yoga som djur – en handbok för alla
av Dag Persson med illustrationer av Sara Lundstedt

Gilla & Dela Denna hand­bok är främst tänkt att fun­ge­ra som inspi­ra­tion. Den är sär­skilt gjord för dig som vill kom­ma igång. Det är inte …
LÄS MER »
BILD: Omslag till 'Ipomeans förgänglighet – Chiyo-nis liv och poesi' presentation och svensk tolkning av Bo Ranman • Gammalt återvunnet papper med porträtt av Chiyo-ni och handskriven titel

Ipomeans förgänglighet – Chiyo-nis liv och poesi
presentation och svensk tolkning av Bo Ranman

Kärleken till Blomman för dagen, Ipomea, har all­tid fun­nits hos Bo Ranman. Den väx­te vid hans barn­doms­hem på bond­går­den i Tynnered och runt för­äld­rar­nas stu­ga …
LÄS MER »
BILD: Omslaget till 'Förmångligandet av stjärnor' av Jenny Luks, bakgrund; gräs mot lila och gulorange botten, photogram av Hendrik Zeitler

Förmångligandet av stjärnor
av Jenny Luks

Inspiration är häm­tat från Alf Hambe. Luks bör­ja­de lyss­na på hans visor redan som fem­ton­å­ring och fång­a­des av hans ord­ska­pan­de, de mys­tis­ka plat­ser­na – hela …
LÄS MER »

Fiskgjuseungarna växer

LIVE från Finland

 

BILD: texten 'Fri Press Mobil' tillsammans med yin-jang i svart och rött, en bambupensel och en skäggtärna i flykt

 

 

Bild: Omslagen till 'Bryggan mellan skymning och gryning – ett urval av Yosa Busons haiku' och 'Ipomeans förgänglighet – Chiyo-nis liv och poesi' presentation och tolkning av Bo Ranman

HAIKU: Fri Press för­lag åter­vän­der väl­digt gär­na till de äld­re poe­ter­na. För den som vill möta någon av des­sa rekom­men­de­ras “Bryggan mel­lan skym­ning och gry­ning – ett urval av Yosa Busons haiku”. Inom kort kom­mer ock­så “Ipomeans för­gäng­lig­het – Chiyo-nis liv och poe­si”. Hennes liv i 1700-talets Japan kom att påver­kas av många möten där kons­ten, dik­ten och natu­ren stod i cent­rum.

Till vår haiku »

BILD: Länk till Fri Press Facebook

 

NYHETSBREV

Ibland skic­kar vi e‑post om våra nya tit­lar och annat vi pyss­lar med.

Vår integri­tets­po­li­cy hit­tar du DÄR »

HOPPA !

 

Line

MER FRÅN FÖRLAGET