Bruksbilder
– av Robert Jonsson

Bild: Omslag till Robert Jonssons 'Bruksbilder'. Bakgrunden är en starkt grön stig på en äng, en lika grön kjol skymtar och lång borta en kyrka.

Robert Jonssons dik­ter är mer än bara bruks­bil­der. Visserligen skym­tar vi någon av alla de norr­länds­ka bruks­or­ter som bil­dat grund till det vi ibland vill kal­la Sverige. Men det kun­de lika väl vara var som helst i vårt avlånga land. Och någon histo­ri­e­nostal­gi är det inte frå­ga om. Snarare en slags sam­tids­bil­der där väl­kän­da plat­ser, jobb och bostä­der bil­dar fond till de män­ni­skor som lever och rör sig där. Ett dik­tjag, vil­ket vi under­hand lär kän­na, lyf­ter fram små detal­jer, allt ifrån Modospelarnas blod, snus, svett och tårar – till Mohsens vita, söta och myc­ket sega kakor som hen­nes mor låtit skic­ka från ett sön­der­bom­bat Irak.

Samtidigt som Robert Jonssons Bruksbilder i vis­sa styc­ken är en hyll­ning till just det mänsk­li­ga, det pri­va­ta i den und­fly­en­de när­he­ten i möte­na, möter vi ock­så kri­tik – och vilja.

Flöden

Människor
ser inte män­ni­skor längre
ser slö­jor
ser utval­da delar
av män­ni­skor
vad är det för värld vi skapat
när ock­så du anser
att det finaste
man som män­ni­ska kan göra
är att stan­na upp maskineriet
och läm­na efter sig en kommentar
män­ni­skor
du ser inte män­ni­skor längre

Dikterna i Bruksbilder är skriv­na från 2015 och fram­åt. ”Insjöar” var en av vin­nar­dik­ter­na i Populär Poesis täv­ling ”Krispiga Kaskader” och ”Hjältar” var sen­hös­ten 2017 pub­li­ce­rad i DN.

En av dem

Jag trod­de inte att du, var en sån där
ja, en män­ni­ska som sprang
är inte du en sån som skriver
Jo, sa jag, och läser
det hän­der ock­så att jag äter
vege­ta­riskt och glutenfritt
fast ägg käkar jag
och omega‑3 kaps­lar och magnesium-tabletter
med insu­li­net jag inji­ce­rar vet jag inte så noga
men det är livsnöd­vän­digt så där har jag inga val
jag dric­ker ock­så tre kop­par espresso
innan jag före­tar mig någon­ting annat
van­ligt­vis en hundpromenad
var­ef­ter jag äter hav­re­gryns­gröt med kokosfett,
ling­on­sylt, mjölk och två mac­kor med goudaost
och om jag är på ett utomor­dent­ligt gott humör
så dis­kar jag medan jag talar med min hund
Gubben, säger jag i regel
- upp­re­pan­de gång­er och i oli­ka tonfall
du är bra fin du
den här mono­lo­gen för­sig­går hela dagen
så visst, jag är en sån där som talar med hundar
och, en sån där som springer
det hän­der ock­så att jag röker, ski­ter och super
talar med Gud och tän­ker på evolutionsteorier
Jag är en, av alla and­ra såna där
en, av de som du benäm­ner dem
jag och du
vi, som sor­te­ras i så trä­i­ga fack
att inte ens lik­mas­kar­na når oss

Hitta Bruksbilder i webbshoppen »

Läs om Robert Jonsson »

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje