Hoppa till innehåll

Bruksbilder
– av Robert Jonsson

  • av Dag Persson
Bild: Omslag till Robert Jonssons 'Bruksbilder'. Bakgrunden är en starkt grön stig på en äng, en lika grön kjol skymtar och lång borta en kyrka.

Robert Jonssons dik­ter är mer än bara bruks­bil­der. Visserligen skym­tar vi någon av alla de norr­länds­ka bruks­or­ter som bil­dat grund till det vi ibland vill kal­la Sverige. Men det kun­de lika väl vara var som helst i vårt avlånga land. Och någon histo­ri­e­nostal­gi är det inte frå­ga om. Snarare en slags sam­tids­bil­der där väl­kän­da plat­ser, jobb och bostä­der bil­dar fond till de män­ni­skor som lever och rör sig där. Ett dik­tjag, vil­ket vi under­hand lär kän­na, lyf­ter fram små detal­jer, allt ifrån Modospelarnas blod, snus, svett och tårar – till Mohsens vita, söta och myc­ket sega kakor som hen­nes mor låtit skic­ka från ett sön­der­bom­bat Irak.

Samtidigt som Robert Jonssons Bruksbilder i vis­sa styc­ken är en hyll­ning till just det mänsk­li­ga, det pri­va­ta i den und­fly­en­de när­he­ten i möte­na, möter vi ock­så kri­tik – och vilja.

Flöden

Människor
ser inte män­ni­skor längre
ser slö­jor
ser utval­da delar
av män­ni­skor
vad är det för värld vi skapat
när ock­så du anser
att det finaste
man som män­ni­ska kan göra
är att stan­na upp maskineriet
och läm­na efter sig en kommentar
män­ni­skor
du ser inte män­ni­skor längre

Dikterna i Bruksbilder är skriv­na från 2015 och fram­åt. ”Insjöar” var en av vin­nar­dik­ter­na i Populär Poesis täv­ling ”Krispiga Kaskader” och ”Hjältar” var sen­hös­ten 2017 pub­li­ce­rad i DN.

En av dem

Jag trod­de inte att du, var en sån där
ja, en män­ni­ska som sprang
är inte du en sån som skriver
Jo, sa jag, och läser
det hän­der ock­så att jag äter
vege­ta­riskt och glutenfritt
fast ägg käkar jag
och omega‑3 kaps­lar och magnesium-tabletter
med insu­li­net jag inji­ce­rar vet jag inte så noga
men det är livsnöd­vän­digt så där har jag inga val
jag dric­ker ock­så tre kop­par espresso
innan jag före­tar mig någon­ting annat
van­ligt­vis en hundpromenad
var­ef­ter jag äter hav­re­gryns­gröt med kokosfett,
ling­on­sylt, mjölk och två mac­kor med goudaost
och om jag är på ett utomor­dent­ligt gott humör
så dis­kar jag medan jag talar med min hund
Gubben, säger jag i regel
- upp­re­pan­de gång­er och i oli­ka tonfall
du är bra fin du
den här mono­lo­gen för­sig­går hela dagen
så visst, jag är en sån där som talar med hundar
och, en sån där som springer
det hän­der ock­så att jag röker, ski­ter och super
talar med Gud och tän­ker på evolutionsteorier
Jag är en, av alla and­ra såna där
en, av de som du benäm­ner dem
jag och du
vi, som sor­te­ras i så trä­i­ga fack
att inte ens lik­mas­kar­na når oss

Hitta Bruksbilder i webbshoppen »

Läs om Robert Jonsson »

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!