Gatuduvans
Outsideraura

BILD: Omslag till Kakuans 'Oxherdebilder'

Out­si­de­rau­ra är Gatudu­vans nya dikt­sam­ling och den förs­ta delen i Världsmedborgar-trilogin.

Någon­stans i peri­fe­rin, i skug­gan, rör sig dik­ter­na och dik­tja­get. I dugg­regn och sol, snö och blåst, liv och död. Fäng­el­ser, sunk­kro­gar, his­pan, park­bän­kar, här­bär­gen, till­fäl­li­ga rum. Men det är vac­kert ock­så. Sol­ned­gång­ar och mån­sken, ett bloss, bad i heligt vatten.

Vi får föl­ja med i Gatudu­vans till­va­ro som glö­der och brin­ner. Kall­svet­tas och matar duvor­na på tor­get. Läg­ger någ­ra mynt i önskebrunnen.

 

 

ur Out­si­de­rau­ra

Låt oss säga så här

ni får allt ni bara mås­te ha

själv äter jag mig mätt

på tyst­na­den och tomheten

blir en växt som blom­mar var­je kväll

 

Läs mer om Gatuduvan »

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'