Om oss
– dikter av Lotta von Mentzer

Bild: omslag till Charlotta von Mentzers diktsamling 'Om oss'

Lotta von Mentzers dik­ter kret­sar kring tan­ken att våga bry­ta upp och gå själv­stän­dig. Men där finns ock­så en läng­tan efter att enas och för­e­nas och där­med tillå­ta och respek­te­ra and­ra åsik­ter och vär­de­ring­ar, något hon ser som en utmaning!

Vad vet vi om våra grund­läg­gan­de vär­de­ring­ar? Släpper vi dom när det bör­jar blå­sa kallt eller vågar vi stå fast?

Omslagsbilden är Mentzers. I sina foto­gra­fi­er för­sö­ker hon fånga de ”grund­läg­gan­de struk­tu­rer­na” i stads­bil­den såsom stup­rör och källarfönster.

”Det låter lite kons­tigt kanske, men jag ser en skön­het i det som vi tar för givet men ofta inte läg­ger mär­ke till”, säger hon.

om Om oss

Här går vi bland stup­rör och elstolpar.
Inte all­tid så iögon­fal­lan­de. Inte all­tid så vackra.
Vad bryr vi oss om grundstommen.
Våra grund­läg­gan­de värderingar.
När det blå­ser kal­la vindar.
Vi ser oli­ka problem.
Vi fin­ner oli­ka lösningar.
Vi ris­ke­rar att skil­jas åt.
Vågar vi vara fria. Gå självständigt.
Vågar vi mötas trots skill­na­der. Förenas.
Vi har för­må­ga att ge ting mänsk­li­ga drag.
Men ock­så att göra män­ni­skor till ting.
Det hand­lar om oss.13.
Hur skall jag till­bringa evigheten.
Som drop­par från en ald­rig sinan­de tillbringare.
En stän­dig törst att ald­rig släcka.
En evig längtan.
Räcker det.
Är det tillräckligt.
När kom­mer du.

14.
Ro mig sakta.
Dit jag med lätt­het kan sti­ga av.
Där vågen stil­la for­mar sig runt mina bara fötter.
Så vill jag vandra.
Med ryg­gen mot bukten.

Om oss i webbshoppen»

Mer om Lotta von Mentzer»

Bild: Bo Ranman och Lotta von Mentzer vid releasen 26 januari 2019 på Galleri Engleson i Göteborg
Bo Ranman och Lotta von Mentzer vid rele­a­sen 26 janu­a­ri 2019 på Galleri Engleson i Göteborg

Line

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje