Hoppa till innehåll

Om oss
– dikter av Lotta von Mentzer

  • av Dag Persson
Bild: omslag till Charlotta von Mentzers diktsamling 'Om oss'

Lotta von Mentzers dik­ter kret­sar kring tan­ken att våga bry­ta upp och gå själv­stän­dig. Men där finns ock­så en läng­tan efter att enas och för­e­nas och där­med tillå­ta och respek­te­ra and­ra åsik­ter och vär­de­ring­ar, något hon ser som en utmaning!

Vad vet vi om våra grund­läg­gan­de vär­de­ring­ar? Släpper vi dom när det bör­jar blå­sa kallt eller vågar vi stå fast?

Omslagsbilden är Mentzers. I sina foto­gra­fi­er för­sö­ker hon fånga de ”grund­läg­gan­de struk­tu­rer­na” i stads­bil­den såsom stup­rör och källarfönster.

”Det låter lite kons­tigt kanske, men jag ser en skön­het i det som vi tar för givet men ofta inte läg­ger mär­ke till”, säger hon.

om Om oss

Här går vi bland stup­rör och elstolpar.
Inte all­tid så iögon­fal­lan­de. Inte all­tid så vackra.
Vad bryr vi oss om grundstommen.
Våra grund­läg­gan­de värderingar.
När det blå­ser kal­la vindar.
Vi ser oli­ka problem.
Vi fin­ner oli­ka lösningar.
Vi ris­ke­rar att skil­jas åt.
Vågar vi vara fria. Gå självständigt.
Vågar vi mötas trots skill­na­der. Förenas.
Vi har för­må­ga att ge ting mänsk­li­ga drag.
Men ock­så att göra män­ni­skor till ting.
Det hand­lar om oss.13.
Hur skall jag till­bringa evigheten.
Som drop­par från en ald­rig sinan­de tillbringare.
En stän­dig törst att ald­rig släcka.
En evig längtan.
Räcker det.
Är det tillräckligt.
När kom­mer du.

14.
Ro mig sakta.
Dit jag med lätt­het kan sti­ga av.
Där vågen stil­la for­mar sig runt mina bara fötter.
Så vill jag vandra.
Med ryg­gen mot bukten.

Om oss i webbshoppen»

Mer om Lotta von Mentzer»

Bild: Bo Ranman och Lotta von Mentzer vid releasen 26 januari 2019 på Galleri Engleson i Göteborg
Bo Ranman och Lotta von Mentzer vid rele­a­sen 26 janu­a­ri 2019 på Galleri Engleson i Göteborg

Line

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!