Hoppa till innehåll

HAIKU

VÅR HAIKU

Line

Välkommen att botanisera bland våra haikuböcker, haibun och haiga.

Klicka på titlarna och läs om dem och poeterna bakom.

Line
Sju sorters haiku
av Birk Andersson
Andersson är till­ba­ka med ännu en sam­ling finur­li­ga, anar­kis­tis­ka och humor­ful­la haiku-dik­ter. De är skriv­na utan strik­ta reg­ler men med …
Trollsländans dans / The Dance of the Dragonfly
av Teresa Wennberg
Teresa Wennberg bemäst­rar det uråld­ri­ga, japans­ka versmåt­tet och skri­ver sin egen haiku, inspi­re­rad av natu­ren och ögon­blic­ket. Trollsländans dans inne­hål­ler …
Omslaget till 'Alla dessa årstider - haiku' av Bengt O Björklund, illustration: två kråkor på en gren av Ulf Lundkvist
Alla dessa årstider
– haiku
av Bengt O Björklund
Inspirationen till sin haiku­po­e­si får han ifrån sina iakt­ta­gel­ser av natu­ren, hur des­sa påver­kar hans sin­nen – och väc­ker min­nen …
Från tiderna och rummet
av Peter Svensson
Haikun är en kort­fat­tad dikt­form. Med ett litet antal ord anty­der den det sam­man­hang som utgör ögon­blic­ket. Diktarens nu kaps­las …
Hösten sluter sig – Masaoka Shikis haiku
av Bo Ranman
Masaoka Shiki (1867–1902) lev­de i en tid då Japan snabbt moder­ni­se­ra­des och sam­häl­let genom­gick sto­ra för­änd­ring­ar. Han betrak­tas idag som …
haiku-time
av Barbro Nilsson
Boken är upp­de­lad i två delar. Först rör vi oss genom en var­dag i Lund där års­ti­der­na skif­tar och haiku-dik­ter­na …
Korttänkt – från ett långt liv
av Sonja Danielsson
Somliga dik­ter uttryc­ker nog ett slags vemod. Men det Sonja Danielsson för­med­lar är trös­te­ri­ka ord, sär­skilt för de som inser …
Ipomeans förgänglighet – Chiyo-nis liv och poesi
presentation och svensk tolkning av Bo Ranman
Kärleken till Blomman för dagen, Ipomea, har all­tid fun­nits hos Bo Ranman. Den väx­te vid hans barn­doms­hem på bond­går­den i …
BILD: omslag till 'Längs vägen – världen, 72 haiku' av Kerstin Park med ett snövitt landskap där en dunge vid en landsväg avtecknar sig
Längs vägen – världen, 72 Haiku
av Kerstin Park
Det är där hon rör sig, i värl­den, längs vägen. Och på natursti­gar kan vi för­stå. För många av de …
Coyoten och annat som räknas
av Michael Economou
Vad är det egent­li­gen som räk­nas? Detta är en dikt­sam­ling med 92 tre­ra­ding­ar. Vi kan kal­la dem haiku, även om …
BILD: Omslaget till 'Shiro – japanska drömmar' av Eva Ermenz, det är blålila och grönt med olikfärgade stiliserade blommor på
Shiro – japanska drömmar
av Eva Ermenz
Detta är Eva Ermenz and­ra hai­bun. Åter tar hon oss med till Japan och vi får föl­ja hen­ne från vin­ter …
Bryggan mellan skymning och gryning – ett urval av Yosa Busons haiku
presentation och svensk tolkning av Bo Ranman
Yosa Buson (1716 – 1783) betrak­tas som en av de fyra sto­ra japans­ka hai­ku­mäs­tar­na, vid sidan av Basho, Issa och …
BILD: Omslag till Teresa Wennbergs 'Reflections of a Gardener • En trädgårdsmästares tankar HAIKU' med fallna körsbärsblommor och en sopkvast lutad mot en vägg
Reflections of a Gardener
En trädgårdsmästares tankar
HAIKU

poesi av Teresa Wennberg
Teresa Wennbergs haiku är tra­di­tio­nel­la till sin form och många gång­er ock­så till sitt inne­håll. Som titeln skvall­rar om pre­sen­te­ras …
BILD: omslaget till 'Haiku Åt Folket' av Birk Andersson • dansade människor under en stor röd fana
Haiku Åt Folket
poesi av Birk Anderssson
Birk Andersson är ofta med på upp­läs­ning­ar och har med sina dik­ter kom­mit att roa, oroa och inspi­re­rar lyss­nar­na. Han …
BILD: Omslaget till Anders Melins "Sparven i Kyoto", en ram med ett ett träd och en sparv i samt en stämplar med texterna Anders Melin och Haiku, japan-inspirerat
Sparven i Kyoto
– av Anders Melin
Anders Melin har länge varit intres­se­rad av japansk och kine­sisk reli­gi­on och har ock­så rest och till­bring­at tid i des­sa …
Bild: omslag till Birk Anderssons diktsamling 'Mörk Grön Haiku' grön bakgrund med en blå hand knuten runt en morot
MÖRK GRÖN HAIKU
av Birk Andersson
Nu är han här med sin and­ra hai­ku­sam­ling. Boken kan sägas vara tre i en; först hand­lar det om dagens …
Bild: omslag till Pontus Tunanders 'Måsvinge – samlade haiku 1976-2009'
Måsvinge av Pontus Tunander
Pontus Tunander var en pion­jär inom svensk haiku. Hans sam­la­de dik­ter från fyra decen­ni­er pre­sen­te­ras i ett för­ord av den …
Omslaget till 'Promenader vid Långsjön – noteringar från ett års vandringar i syrentorparnas land' av Sten Sture Skaldeman med ett landskap med träd, en liten stuga och en damm i beige och blått
Promenader vid Långsjön av Sten Sture Skaldeman
Under sina pro­me­na­der vid Långsjön upp­täc­ker Skaldeman smått och stort. Han ser dju­ren och väx­ter­na. Han ser res­ter av liv …
Bild: omslag till Birk Anderssons 'Anarko Haiku'
Anarko Haiku av Birk Andersson
Det är vad det lovar: gräns­lö­sa dik­ter som både roar och oro­ar. Det är friskt och levan­de. Det är pro­test …
Omslag till HAIKU SMS
Haiku sms
Ur göm­mor­na ploc­kar vi fram svensk haiku i fick­for­mat. Hösten 2002 bör­ja­de vi — Mailis Gullin, Dag Persson och Bo Ranman …
Midori – japanska bilder
Eva Ermenz har skri­vit en hai­bun — en reseskild­ring med poe­tis­ka inslag — haiku­dik­ter*. Ermenz vand­rar i de sto­ra mäs­tar­nas …
Näckrosblad — Haiku
av Eva Jonsby & Anna Wiik
FP–068 • ISBN: 978–91–85972–33–3 Anna Wiik och Eva Jonsby är båda akti­va i Svenska Haikusällskapet. Någon kanske und­rar: ‑Varför haiku? …
BILD: grått omslag till '5 7 5 – kalligrafi med ord' av Susanne Andréasson Nilsson
5 7 5 — kalligrafi med ord
haiku av Susanne Andreasson Nilsson
FP–068 • ISBN: 978–91–85972–33–3 De fles­ta av dik­ter­na i den här sam­ling­en, behand­lar mänsk­li­ga rela­tio­ner sna­ra­re än ting­en och natu­ren …
Isvinter
haiku av Per Lunqe
FP–085 En haijin, kal­lar han sig. Och han skri­ver på svens­ka — hur blir det? Kanske lite som far­bror Issa …

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!