Hoppa till innehåll

5 7 5 — kalligrafi med ord
haiku av Susanne Andreasson Nilsson

  • av Dag Persson
BILD: Omslag med texten '5 7 5 -kalligrafi med ord' av Susanne Andreasson Nilsson

FP–068 • ISBN: 978–91–85972–33–3

De fles­ta av dik­ter­na i den här sam­ling­en, behand­lar mänsk­li­ga rela­tio­ner sna­ra­re än ting­en och natu­ren. Susanne skri­ver sina mång­bott­na­de dik­ter i form av senryu, som man kanske kun­de kal­la en kusin till haikun.

 

ur 5 7 5 – kal­li­gra­fi med ord:

en söm­nig morgon

kaf­fet blan­das med dimman

baken våt av dagg

 

tusen blå lampor

i tusen ensam­ma rum

så myc­ket längtan

 

Läs om Susanne Andreasson Nilsson »

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!