Hoppa till innehåll

De långa resorna är över
av Peter Lindforss

  • av Dag Persson

 

Ur det mate­ri­al som Lindforss läm­na­de efter sig har Andreas Björsten och Jonas Ellerström nu sam­man­ställt en volym som inne­hål­ler dik­ter pub­li­ce­ra­de i tid­skrif­ten Den Blinde Argus, från ett bok­ma­nus från 2000 och ett antal av de dik­ter Lindforss sän­de till sina vän­ner då han vräk­tes från sin lägen­het och inte minst de märk­li­ga, star­ka och illu­sions­lö­sa dik­ter Peter Lindforss under sina sista år i livet skic­ka­de som SMS till någ­ra få av sina vänner.

Samlingen heter De långa resor­na är över och titeln är häm­tad från dik­ten ”Eufori 2010”:

De långa resor­na är över
Det som blev kvar
är inte myc­ket att orda om

Jag sit­ter här
i ett vint­rigt Stockholm
med en metall­smak i munnen
och ser Europa fal­la sönder

Den långa resan hem
påbör­ja­des för snart sex­tio år sedan
och jag kan inte påstå
att jag inte läng­tar efter att den tar slut

Men jag sit­ter här tillsammans
med någon som jag var­ken känner
eller kän­ner någon sam­hö­rig­het med

Men han läm­nar mig inte
och han har all­tid fun­nits där

Ibland sit­ter han på min vänst­ra axel
ibland lutar han sig in över min hand
och det språk han talar
är en bland­ning av gre­kis­ka och latin

För det mesta lyss­nar jag inte
Jag låter han­den göra det den vill 

Peter Lindforss föd­des 1953. Hans mam­ma Siri var då 50 år och blev den älds­ta barna­fö­ders­kan i Sverige. Peter hade två äld­re brö­der vil­ka var omkring tju­go år äld­re. Han tog stu­den­ten i Stockholm och utbil­da­de sig sedan till jour­na­list i Göteborg. Efter utbild­ning­en åter­vän­de han till Stockholm. Där hade han någ­ra kor­ta­re vika­ri­at på bland annat Expressen.

Han debu­te­ra­de som poet 1976 med Vykort från sjut­ti­o­ta­let och bör­ja­de sam­ma år ock­så att arbe­ta som över­sät­ta­re. Han över­sat­te många hård­kok­ta dec­ka­re­för­fat­ta­re som James Hadley Chase, men ock­så Raymond Chandlers Marlowes tema – fem­tio brev för Eric Fylkesons för­lag Janus 1984. Översättandet var hans huvud­sak­li­ga för­sörj­ning under de åren men fram till 1984 gav han ock­så ut ytter­li­ga­re fyra dikt­sam­ling­ar. Han skrev sång­tex­ter som till exem­pel Vingar åt Mikael Rickfors.

Omslaget till 'De långa resorna är över' av Peter Lindforss, där han sitter med en cigg under en lampa

FP-227ISBN 978–91-88765–91‑8

Lindforss över­sat­te 89 böc­ker till svens­ka. Han kom att bli nära vän med Leonard Cohen och de umgicks ofta på Hydra. Lindforss över­sat­te ock­så Cohens pro­sa­dikt­sam­ling Nådens år åt René Coeckelberghs Partisan Förlag.

2007 kom Lindforss bok Mannen som för­stör­de mitt liv ut på eller­ströms för­lag. Den hand­lar om hans långa vän­skap med Leonard Cohen. I den boken, som ock­så är myc­ket av en själv­bi­o­gra­fi, tol­kar han någ­ra av Cohens sena­re dik­ter. Cohen sam­la­de Lindforss eng­elsk­språ­ki­ga lyrik och under sina sista år lät han sin sek­re­te­ra­re göra en mind­re print-on-demand-upp­la­ga av Lindforss dik­ter till sig själv.

2014 kom en sam­ling med svens­ka och eng­els­ka dik­ter Det finns mer. Men då hade Lindforss redan bli­vit vräkt från sin lägen­het och lev­de hem­lös på Stockholms gator. Han dog på en gata i Birkastan i Stockholm den 26 juli 2015.

Andreas Björsten har ock­så skri­vit en inled­ning och efteror­det har Jonas Ellerström skrivit. 

Om Peter Lindforss
av Carl-Michael Edenborg
SvD 1 april 22023

Line

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!