De långa resorna är över
av Peter Lindforss

 

Ur det mate­ri­al som Lindforss läm­na­de efter sig har Andreas Björsten och Jonas Ellerström nu sam­man­ställt en volym som inne­hål­ler dik­ter pub­li­ce­ra­de i tid­skrif­ten Den Blinde Argus, från ett bok­ma­nus från 2000 och ett antal av de dik­ter Lindforss sän­de till sina vän­ner då han vräk­tes från sin lägen­het och inte minst de märk­li­ga, star­ka och illu­sions­lö­sa dik­ter Peter Lindforss under sina sista år i livet skic­ka­de som SMS till någ­ra få av sina vänner.

Samlingen heter De långa resor­na är över och titeln är häm­tad från dik­ten ”Eufori 2010”:

De långa resor­na är över
Det som blev kvar
är inte myc­ket att orda om

Jag sit­ter här
i ett vint­rigt Stockholm
med en metall­smak i munnen
och ser Europa fal­la sönder

Den långa resan hem
påbör­ja­des för snart sex­tio år sedan
och jag kan inte påstå
att jag inte läng­tar efter att den tar slut

Men jag sit­ter här tillsammans
med någon som jag var­ken känner
eller kän­ner någon sam­hö­rig­het med

Men han läm­nar mig inte
och han har all­tid fun­nits där

Ibland sit­ter han på min vänst­ra axel
ibland lutar han sig in över min hand
och det språk han talar
är en bland­ning av gre­kis­ka och latin

För det mesta lyss­nar jag inte
Jag låter han­den göra det den vill 

Peter Lindforss föd­des 1953. Hans mam­ma Siri var då 50 år och blev den älds­ta barna­fö­ders­kan i Sverige. Peter hade två äld­re brö­der vil­ka var omkring tju­go år äld­re. Han tog stu­den­ten i Stockholm och utbil­da­de sig sedan till jour­na­list i Göteborg. Efter utbild­ning­en åter­vän­de han till Stockholm. Där hade han någ­ra kor­ta­re vika­ri­at på bland annat Expressen.

Han debu­te­ra­de som poet 1976 med Vykort från sjut­ti­o­ta­let och bör­ja­de sam­ma år ock­så att arbe­ta som över­sät­ta­re. Han över­sat­te många hård­kok­ta dec­ka­re­för­fat­ta­re som James Hadley Chase, men ock­så Raymond Chandlers Marlowes tema – fem­tio brev för Eric Fylkesons för­lag Janus 1984. Översättandet var hans huvud­sak­li­ga för­sörj­ning under de åren men fram till 1984 gav han ock­så ut ytter­li­ga­re fyra dikt­sam­ling­ar. Han skrev sång­tex­ter som till exem­pel Vingar åt Mikael Rickfors.

Omslaget till 'De långa resorna är över' av Peter Lindforss, där han sitter med en cigg under en lampa

FP-227ISBN 978–91-88765–91‑8

Lindforss över­sat­te 89 böc­ker till svens­ka. Han kom att bli nära vän med Leonard Cohen och de umgicks ofta på Hydra. Lindforss över­sat­te ock­så Cohens pro­sa­dikt­sam­ling Nådens år åt René Coeckelberghs Partisan Förlag.

2007 kom Lindforss bok Mannen som för­stör­de mitt liv ut på eller­ströms för­lag. Den hand­lar om hans långa vän­skap med Leonard Cohen. I den boken, som ock­så är myc­ket av en själv­bi­o­gra­fi, tol­kar han någ­ra av Cohens sena­re dik­ter. Cohen sam­la­de Lindforss eng­elsk­språ­ki­ga lyrik och under sina sista år lät han sin sek­re­te­ra­re göra en mind­re print-on-demand-upp­la­ga av Lindforss dik­ter till sig själv.

2014 kom en sam­ling med svens­ka och eng­els­ka dik­ter Det finns mer. Men då hade Lindforss redan bli­vit vräkt från sin lägen­het och lev­de hem­lös på Stockholms gator. Han dog på en gata i Birkastan i Stockholm den 26 juli 2015.

Andreas Björsten har ock­så skri­vit en inled­ning och efteror­det har Jonas Ellerström skrivit. 

Om Peter Lindforss
av Carl-Michael Edenborg
SvD 1 april 22023

Line

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje