Hoppa till innehåll

Svante Vanbarts Vi drog – jorden runt med 68-generationen

  • av

Så nådde de sina rosa mål

Svante Vanbarts Vi drog – jor­den runt med 68-gene­ra­tio­nen (Wahlström & Widstrand 2005) är berät­tel­sen om ett kol­lek­tivs långa resa ifrån Sverige 1973. Medlemmarna bröt upp från det anar­kis­tis­ka och vil­da konst­närs­kol­lek­ti­vet Drakabygget i nor­ra Skåne. I den dans­ka frista­den Christiania bygg­de de om en buss, kör­de genom Europa och Asien till Indien. Där bil­dar de tea­ter­grup­pen ”Hati Babas Transit Ashram”. Via Malaysia, Australien och Tahiti tar de sig till Mexico och USA där de ”anslu­ter sig till hip­pi­e­rö­rel­sens rotsystem”.

Svante Vanbart skild­rar även­ty­ret, resan och de ibland slit­sam­ma rela­tio­ner­na på ett okonst­lat sätt – så som han minns det. I sto­ra styc­ken är det en hyll­ning till en tid då över­ty­gel­sen om att värl­den kan och ska förändras.

Vi drog kan läsas på oli­ka sätt. Då boken kom var recen­sen­ter­na ömsom roa­de ömsom för­ar­ga­de. En del läs­te den som just ett tids­do­ku­ment. De mest kri­tis­ka sik­ta­de in sig på ”flum­ro­man­ti­ken”, på rese­nä­rer­nas för­hål­lan­de till dro­ger, till vur­men för det exo­tis­ka. Var resan ”blott en kol­lek­tiv egotripp?” frå­ga­de sig Kim Salomon i Svenska Dagbladet och jäm­för deras resa med den dagens unga gör när de drar till Australien för att surfa.

Kollektivet kom fram och för­verk­li­ga­de mer av sina dröm­mar än vad vi får veta i Vi drog. 2018 kom­mer ock­så här på Fri Press fort­sätt­ning­en. Det är berät­tel­sen om hur de slog sig ner i Mexiko och eta­ble­ra­de en eko­by på ett styc­ke mark. Kollektivet enga­ge­rar fort­fa­ran­de för natu­ren och för fat­ti­ga i lan­det och de har kom­mit att inspi­re­ra upp­bygg­na­den av fler ekobyar.

I vän­tan på Vanbarts näs­ta bok kan du köpa Vi drog – jor­den runt med 68-gene­ra­tio­nen här på Fri Press till spe­ci­alpris. Besök vår webbshop »

Här ock­så län­kar till recen­sio­ner som fort­fa­ran­de skval­par omkring på nätet. Lyssna gär­na ock­så till en läng­re inter­vju med för­fat­ta­ren 2016 på nors­ka Uten Filter.

”Det resan­de kol­lek­ti­vet” Sundsvalls Tidning 12 augusti 2005

”Flumromantiken för­stör histo­ri­en” av Marie Pettersson, Helsingborgs Dagblad 29 augusti 2005

”Kurlansky, Mark: ’1968’ + Vanbart, Jan Svante: ’Vi drog” av P A Ydrefelt, Kristianstadsbladet 30 sep­tem­ber 2005

”Vi drog. Jorden runt med 68-gene­ra­tio­nen Grå buss mot rosa mål” av Kim Salomon, Svenska Dagbladet 16 augusti 2005

”Vanbart, hip­pi­en som aldri drog heim” på Uten Filter 2016 (https://utenfilter.net/)

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!