Hoppa till innehåll

Svante Vanbarts Vi drog – jorden runt med 68-generationen

  • av Dag Persson

Följ kol­lek­tivs långa resa ifrån Sverige 1973. Medlemmarna bröt upp från det anar­kis­tis­ka och vil­da konst­närs­kol­lek­ti­vet Drakabygget i nor­ra Skåne. I den dans­ka frista­den Christiania bygg­de de om en buss, kör­de genom Europa och Asien till Indien. Där bil­dar de tea­ter­grup­pen ”Hati Babas Transit Ashram”. Via Malaysia, Australien och Tahiti tar de sig till Mexico och USA där de ”anslu­ter sig till hip­pi­e­rö­rel­sens rotsystem”.

Svante Vanbart skild­rar även­ty­ret, resan och de ibland slit­sam­ma rela­tio­ner­na på ett okonst­lat sätt – så som han minns det. I sto­ra styc­ken är det en hyll­ning till en tid då över­ty­gel­sen om att värl­den kan och ska förändras.

Kollektivet kom fram och för­verk­li­ga­de mer av sina dröm­mar än vad vi får veta i Vi drog. 2018 kom­mer ock­så här på Fri Press fort­sätt­ning­en. Det är berät­tel­sen om hur de slog sig ner i Mexiko och eta­ble­ra­de en eko­by på ett styc­ke mark. Kollektivet enga­ge­rar fort­fa­ran­de för natu­ren och för fat­ti­ga i lan­det och de har kom­mit att inspi­re­ra upp­bygg­na­den av fler ekobyar.

Se också uppföljaren No Mad Living av Jan Svante Vanbart!

Svante Vanbarts Vi drog – jor­den runt med 68-gene­ra­tio­nen (Wahlström & Widstrand 2005)>

Vi drog – jorden runt med 68-generationen här på Fri Press till specialpris. Besök vår webbshop »

Vi drog kan läsas på oli­ka sätt. Då boken kom var recen­sen­ter­na ömsom roa­de ömsom för­ar­ga­de. En del läs­te den som just ett tids­do­ku­ment. De mest kri­tis­ka sik­ta­de in sig på ”flum­ro­man­ti­ken”, på rese­nä­rer­nas för­hål­lan­de till dro­ger, till vur­men för det exo­tis­ka. Var resan ”blott en kol­lek­tiv egotripp?” frå­ga­de sig Kim Salomon i Svenska Dagbladet och jäm­för deras resa med den dagens unga gör när de drar till Australien för att surfa.

Här ock­så län­kar till recen­sio­ner som fort­fa­ran­de skval­par omkring på nätet. Lyssna gär­na ock­så till en läng­re inter­vju med för­fat­ta­ren 2016 på nors­ka Uten Filter.

”Det resan­de kol­lek­ti­vet” Sundsvalls Tidning 12 augusti 2005

”Flumromantiken för­stör histo­ri­en” av Marie Pettersson, Helsingborgs Dagblad 29 augusti 2005

”Kurlansky, Mark: ’1968’ + Vanbart, Jan Svante: ’Vi drog” av P A Ydrefelt, Kristianstadsbladet 30 sep­tem­ber 2005

”Vi drog. Jorden runt med 68-gene­ra­tio­nen Grå buss mot rosa mål” av Kim Salomon, Svenska Dagbladet 16 augusti 2005

”Vanbart, hip­pi­en som aldri drog heim” på Uten Filter 2016 • inter­vju med Uten Filter Podkast

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!