Midori – japanska bilder

Eva Ermenz har skri­vit en hai­bun — en reseskild­ring med poe­tis­ka inslag — haiku­dik­ter*. Ermenz vand­rar i de sto­ra mäs­tar­nas fot­spår runt sta­den Kama­ku­ra — Kyo­to där hon möter sina älsk­lings­po­e­ter Issa och Basho.

Hen­nes blic­kar söker stort och smått. Ber­get Fuji, bety­del­sen av en kopp te, körs­bärs­blom­mor, gei­shor, temp­lens magi och en vindsur­fa­re i gummidräkt.

Vi kom­mer när­ma­re ett Japan som ibland synes väl­digt långt bor­ta och det enk­la fram­står i ett kla­ra­re ljus.

I tidig morgon
fin­ner en blom­man­de kvist
på mitt frukostbord

Mido­ri i Webbshoppen

 

 

 

 

* Läs om ”hai­bun” här »