Hoppa till innehåll

TRANÅS AT THE FRINGE 2024
FRI PRESS OFFLINE
– högläsning och muntligt berättande

Lördag 6 juli • 15:00
Babar, Bankgatan 1

  • av Dag Persson

Det munt­li­ga berät­tan­det sägs vara ursprung­et till lit­te­ra­tu­ren. Det sägs ock­så att vi idag lever i ”Alpha-gene­ra­tio­nens tid” där allt fler av de som väx­er upp lät­ta­re refe­re­rar till sådant de upp­levt vid en skärm än till verk­li­ga livet.

Vi vill till­sam­mans med er påmin­na om det nära lyss­nan­dets bety­del­se för våra kun­ska­per, vår för­stå­el­se och med­käns­lan. Vi för­sö­ker att vara helt oupp­kopp­la­de men ta gär­na med något hand­ar­be­te, din handsöm­nad, stick­ning, virk­ning – eller var­för inte ditt skissblock.

Vi häl­sar alla som vill väl­kom­na till “lägerel­den” och en stunds kon­temp­la­tion i det levan­de lyssnandet.

De med­ver­kan­de ser du här under.

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!