Hoppa till innehåll

Örjan Olsson

  • av Dag Persson

 

 

Örjan Olsson har ett starkt intres­se för Skånes histo­ria. Han har varit jour­na­list och när han idag inte arbe­tar som gym­na­sie­lä­ra­re läser han just om skånsk histo­ria. Och skri­ver. Trilogin om Marias Mirakulösa Döttrar är hans debut som författare.

Hans intres­se för ”den lil­la män­ni­skan” led­de honom till 1700-tals­ge­stal­ten Ester Jönsdotter. Pigan som fick folk att vall­fär­da till Norra Åby, den lil­la bond­byn där han själv bott i näs­tan 25 år. Han blev besatt.

   – Det skul­le bli en bok, bestäm­de han sig för. Projektet väx­te och och nu står de två förs­ta delar­na i tri­lo­gin om Hester färdiga.

 

– Jag skri­ver fik­tivt, så romantri­lo­gin är en fan­ta­si­pro­dukt. Fast bäran­de karak­tä­rer har verk­lig­hets­bak­grund, poäng­te­rar Olsson. Han vill föl­ja den histo­ris­ka kon­tex­ten, så som verk­lig­he­ten här i Skåne kun­de te sig.

   – Krigen som utkäm­pa­des, sjuk­do­mar­na och män­ni­skors lev­nads­be­ting­el­ser är base­ra­de på veder­tag­na fak­ta. Hesters för­la­ga Ester är av kött och blod, säger han.

För den som är intres­se­rad av syd­kskånsk histo­ria, så kom­mer han att läg­ga upp en del av sitt bak­grunds­ma­te­ri­al och lite om själ­va skriv­pro­ces­sen på sin webb­plats www.orjanolsson.se. Då kan läsa­ren själv få för­sö­ka bena ut vad som är fik­tion och vad som är verklighetsbakgrund.

 

Mer om Marias Mirakulösa Döttrar »

ÖRJAN OLSSON FRI PRESS FÖRLAG

Naturens ÅterkomstNaturens Återkomst

ÖRJAN OLSSON INTERNET

Örjan Olssons hemsida

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!