Hoppa till innehåll

forfattare

Sayam Chortip

  • av Dag Persson

Sayam Chortip bör­ja­de läsa poe­si redan i ton­å­ren och han upp­täck­te snart att han själv vil­le skri­va. Intresset för­de honom vida­re och efter någ­ra år… Läs mer »Sayam Chortip

BILD: Ingun Christensen

Ingun Christensen

  • av Dag Persson

   Ingun Christensen är född i Hósvík på Färöarna och väx­te upp med en fär­ö­isk mam­ma och en dansk pap­pa. Hon har stort språk­in­tres­se och… Läs mer »Ingun Christensen

John Dahlquist

  • av Dag Persson

  LÄNKAR • Instagram:@semesterskate» • Facebook: @john.dahlquist.14 »   Malmö andas är John Dahlquists förs­ta roman. Till var­dags arbe­tar han som ska­te­board­lä­ra­re och biträ­dan­de rek­tor.… Läs mer »John Dahlquist

Bild: porträtt av Sonja Danielsson

Sonja Danielsson

  • av Dag Persson

Sonja Danielsson (1926–2020) blev i slu­tet av sitt liv popu­lär med sina under­fun­di­ga och klo­ka tan­kar vil­ka kom­mit till uttryck i hen­nes kor­ta dik­ter, ”kort­tänkt”.… Läs mer »Sonja Danielsson

BILD: Michael Economou

Michael Economou

  • av Dag Persson

Michael Economou (1956) är för­fat­ta­re, poet, kul­tur­skri­bent och över­sät­ta­re. Att han är sär­skilt intres­se­rad av histo­ria, natur, geo­gra­fi och konst kan ock­så synas i hans… Läs mer »Michael Economou

Eva Ermenz

  • av Dag Persson

   Eva Ermenz har på Fri Press för­lag kom­mit ut med två ”hai­bun”. MIDORI – japans­ka bil­der (2016) och SHIRO – japans­ka dröm­mar (2019). Efter ett… Läs mer »Eva Ermenz

BILD: Calle Flognman

Calle Flognman

  • av Dag Persson

   Calle Flognman är upp­växt i den dals­länds­ka bruks­or­ten Billingsfors. Efter många år som göte­bor­ga­re bor han nu i Trollhättan. Pendeltåget bär honom dag­li­gen till… Läs mer »Calle Flognman

Gatuduvan

  • av Dag Persson

   Gatuduvan är född och upp­vux­en i Stockholmsförorten Hökarängen. Redan som liten väx­te hans läng­tan och han dröm­de sig bort­om något mer än sko­la. Jobb. Död.… Läs mer »Gatuduvan

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!