Hoppa till innehåll

Sonja Danielsson

  • av Dag Persson

BILD: Porträtt av Sonja Danielsson

Sonja Danielsson (1926–2020) blev i slu­tet av sitt liv popu­lär med sina under­fun­di­ga och klo­ka tan­kar vil­ka kom­mit till uttryck i hen­nes kor­ta dik­ter, ”kort­tänkt”. Inte minst yng­re läsa­re kom att upp­skat­ta henne.

Formen för hen­nes dik­ter är senryu – haikuns kusin – med tre rader om sjut­ton sta­vel­ser. Hennes öpp­na och raka sätt att se värl­den ger tillit och tröst i en allt mer för­än­der­lig värld, något som visar sig i dikt­sam­ling­en Korttänkt från ett långt liv.

Sonja Danielsson föd­des i Helsingfors. Hon hade påbrå på möder­net från Viborg i Karelen och på fäder­net från Örträsk i svens­ka lappmarken.

Under många år arbe­ta­de hon som distrikts­skö­ters­ka på den norr­länds­ka lands­byg­den. Hon gav ock­så ut vis­böc­ker och skrev tret­ton sång­spel, av vil­ka sex är upp­för­da. Hennes bok Vi vil­le häl­sa – om hur sjuk­vår­den i Sverige för­änd­ra­des under fyra decen­ni­er – går att bestäl­la via Danielsson hem­si­da. (Länk nedan)

I arti­keln ”Plätt på Lilla Helvetet”, Vårdförbundets tid­ning Vårdfokus 2016:6, berät­tar hon om hur det var att vara ”pro­ve­lev” på Sabbatsbergs Sjukhus 1947.

Läs om boken
Korttänkt från ett långt liv »

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!