Sonja Danielsson


BILD: Porträtt av Sonja Danielsson

Sonja Danielsson (1926–2020) blev i slu­tet av sitt liv popu­lär med sina under­fun­di­ga och klo­ka tan­kar vil­ka kom­mit till uttryck i hen­nes kor­ta dik­ter, ”kort­tänkt”. Inte minst yng­re läsa­re kom att upp­skat­ta henne.

Formen för hen­nes dik­ter är senryu – haikuns kusin – med tre rader om sjut­ton sta­vel­ser. Hennes öpp­na och raka sätt att se värl­den ger tillit och tröst i en allt mer för­än­der­lig värld, något som visar sig i dikt­sam­ling­en Korttänkt från ett långt liv.

Sonja Danielsson föd­des i Helsingfors. Hon hade påbrå på möder­net från Viborg i Karelen och på fäder­net från Örträsk i svens­ka lappmarken.

Under många år arbe­ta­de hon som distrikts­skö­ters­ka på den norr­länds­ka lands­byg­den. Hon gav ock­så ut vis­böc­ker och skrev tret­ton sång­spel, av vil­ka sex är upp­för­da. Hennes bok Vi vil­le häl­sa – om hur sjuk­vår­den i Sverige för­änd­ra­des under fyra decen­ni­er – går att bestäl­la via Danielsson hem­si­da. (Länk nedan)

I arti­keln ”Plätt på Lilla Helvetet”, Vårdförbundets tid­ning Vårdfokus 2016:6, berät­tar hon om hur det var att vara ”pro­ve­lev” på Sabbatsbergs Sjukhus 1947.

Läs om boken
Korttänkt från ett långt liv »

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Ett svar på ”Sonja Danielsson

Kommentarer är stängda.

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje