Hoppa till innehåll

Niklas Schiöler

  • av Dag Persson

 

 

Niklas Schiöler är för­fat­ta­re och poe­si­kän­na­re. Inte minst är han känd som Tranströmerexpert vil­ket inne­bu­rit många inter­vju­er, före­drag, artik­lar och resor runt om i världen.

Han har skri­vit ett dus­sin­tal böc­ker om poe­si, poe­si­histo­ria och essä­istik i skil­da ämnen. Om väns­ter­hänt­het, idrott, musik och om poesins för­hål­lan­de till mat. (Ex: Koncentrationens konst, Tomas Tranströmers sena­re poe­si, Bonniers, 1999; Tomas Tranströmer, Tolkningar, red N. Schiöler, Bonniers 1999; Avig eller rätt. En väns­ter­hänt betrak­tel­se, Carlsson 2007; Poäter. Om mat och poe­si, Carlsson 2012; Svensk poe­si – till­sam­mans med Daniel Möller, Albert Bonniers Förlag 2016.)

Vid sidan om skri­van­det under­vi­sar han stu­den­ter i lit­te­rär gestalt­ning, hål­ler före­drag och enga­ge­rar sig i det kul­tu­rel­la och lit­te­rä­ra Skåne.

Om Kontrollöga »

 

 

 

NIKLAS SCHIÖLER I WEBBSHOPPEN

Naturens Återkomst

NIKLAS SCHIÖLER INTERNET

Niklas Schiölers Facebook

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!