Hoppa till innehåll

Staffan Nordström

  • av Dag Persson

Staffan Nordström filosoferar i skymningen

Staffan Nordström är en ski­då­kan­de och cyk­lan­de före det­ta tand­lä­ka­re. Han är upp­vux­en i en by i mel­lers­ta Norrland. När han på 1980-talet under två år gjor­de en volon­tär­re­sa i Moçambique kom hans syn på livet att för­änd­ra­des. Något som tyd­ligt kom­mer till uttryck i hans dikter.

Han skri­ver mest ”för hus­be­hov”, menar han. I sina dik­ter fång­ar han dagens små gläd­jeäm­nen. Det kan vara mor­go­nens kaf­festund eller att dra sig till min­nes det som varit och dem som inte läng­re finns. Naturen och inte minst ski­då­kan­det är vik­tigt för honom. Snön är ”det vita gul­det”, menar han.

Omslaget till 'Var Dags Poesi' av Staffan Nordström, med målning av  Bertil Hedman föreställande en man hållande ett par skidor, med en glödande solnedgång i bakgrunden

FP–205 • ISBN: 978–91-88765–58‑1

Dikter ska inte läsas utan inle­vel­se. Poeterna Bruno K Öjer och Christer Henrikssons sätt att fram­fö­ra poe­si, inspi­re­rar honom.

Hans förs­ta bok Var dags poe­si har gett honom skjuts att skri­va vidare.

Läs om boken Var Dags Poesi »

 

Line

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!