Hoppa till innehåll

Joakim Becker

  • av Dag Persson

Joakim Becker (1973) har givit ut åtta dikt­sam­ling­ar sedan debu­ten 2011. De senas­te Nya jävel­skap och Se upp här på Fri Press. 

I sin ung­dom utbil­da­de sig Becker först till verk­stads­me­ka­ni­ker men gled in i ett svårt drog­be­ro­en­de något som led­de till en psy­kisk kris. Men han tog sig ur det. Och när Becker bör­ja­de på Sommens folk­hög­sko­la 2010 fann han poe­sin som en väg att få utlopp för sina tan­kar och erfa­ren­he­ter. I en inter­vju med Peter Nyberg (Populär Poesi) berät­tar han om hur tack­sam han är för den inspi­ra­tion han fick av svensklä­ra­ren Karin Sissek.

2011 ställ­des hans dik­ter ut vid en sam­lings­ut­ställ­ning på Tranås bib­li­o­tek. Det har sedan dess bli­vit flera dikt­sam­ling­ar varav tre på Magnus Grehn för­lag:

I mitt huvud – och and­ra dik­ter 2013

I säll­skaps­rum­met på en psy­ki­a­trisk kli­nik 2016

Jag skyff­lar kvick­sand med bara hän­der­na 2019.

Skräckens mäs­ta­re Stephen King inspi­re­rar Joakim Becker. Överraskningen i Kings böc­ker vill han över­fö­ra till sina kortra­di­ga dik­ter. Läsaren får gär­na över­ras­kas när dik­ten tar en plöts­lig vändning.

Porträtt av Joakim Becker, foto: Karl Larsson

Följ Becker på Instagram »

Läs om boken
Se upp »

Läs om boken
Nya Jävelskap »

Även om Beckers dik­ter gär­na tar sats i det mör­ka lyc­kas han nog vän­da det med sin strä­va humor:

Hoppet finns
men det
är
decimerat 

Becker är verk­sam i Tranås där han emel­lanåt läser sina dik­ter vid ”Pilsnerpoesi” – i gott säll­skap kan vi tänka 🙂

Omslaget till 'Nya jävelskap' av Joakim Becker, med en tänd Zipptändare i rött mot en krämfärgad bakgrund

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!